Zamknij
REKLAMA

Grudziądzki start w biznesie

08:00, 30.01.2018 | J.R
REKLAMA
Skomentuj

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe prowadzą II turę rekrutacji do projektu pn. „Grudziądzki start w biznesie”. W ramach przedsięwzięcia można otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Osoby, do których skierowany jest projekt muszą mieć powyżej 30 lat i należeć co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Biurze Projektu do 2 lutego w godz. 7.30-15.30. Należy je dostarczyć w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Grudziądzki start w biznesie” osobiście, pocztą lub kurierem. Formularze dostępne są na stronie: www.gpk.grudziadz.pl, w Biurze Projektu przy ul. Sienkiewicza 22 lub wPunkcie Konsultacyjnym w Powiatowym Urzędzie.  

Warto dodać, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3  - Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienie w regionie. Całkowita wartość: 1 676 123,52 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 424 704,99 zł i budżetu państwa: 213 612,35 zł.

(J.R)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© grudziadz365.pl | Prawa zastrzeżone