Zamknij

Kredyt dla gminy-miasto Grudziądz

12:05, 19.02.2018 | J.R
REKLAMA
Skomentuj

Umowa kredytowa na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy-miasto Grudziądz została zawarta 16 lutego.

W wyniku przeprowadzonej procedury, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Getin Noble Bank Spółka Akcyjna udzielił gminie-miasto Grudziądz kredytu. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie występującego w ciągu 2018 r. przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20 mln zł.

Oprocentowanie naliczane będzie jedynie od faktycznie wykorzystanych środków. Zgodnie z warunkami umowy, oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w dniu podpisania umowy w oparciu o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 2,40%. Źródłem jego spłaty będą dochody własne gminy-miasto Grudziądz. Udzielony kredyt jest kredytem otwartym, odnawialnym tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że odnawia się on o wartość spłaconej części i może być wielokrotnie wykorzystywany, aż do wygaśnięcia umowy, czyli do 31 grudnia danego roku. Tego typu kredyt miasto zaciąga każdego roku, tak by zapewnić bezpieczeństwo finansów samorządu. Spowodowane jest to brakiem systematyczności we wpływie środków do budżetu miasta np. z budżetu państwa i wojewody. A taki kredyt zapewnia płynność finansową.

Warto dodać, że w 2017 r. miasto zaciągnęło podobny kredyt w BGK, ale nie musiało z niego korzystać.

Jednocześnie informujemy, że gmina-miasto Grudziądz systematycznie spłaca swoje zobowiązania. Poniżej wysokość zadłużenia w ostatnich latach:

- 2014 r. - 240 345 386,23 zł,

- 2015 r. - 209 207 693,88 zł,

- 2016 r. - 194 921 924,48 zł,

- 2017 r. - 179 370 179,48 zł.

(J.R)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© grudziadz365.pl | Prawa zastrzeżone | 2018