Zamknij

Konkurs na koncepcję zagospodarowania grudziądzkich spichrzy

10:54, 16.04.2018 | J.R
REKLAMA
Skomentuj

Miasto ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ciągu grudziądzkich spichrzy wraz z fragmentami ul. Spichrzowej i Alei Królowej Jadwigi. Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu będą przyjmowane do 21 maja, z kolei projekty będą musiały powstać do 14 sierpnia.

Obszar objęty konkursem to teren położony na prawym brzegu Wisły pomiędzy Bramą Wodną i Górą Zamkową, od al. Królowej Jadwigi do ciągu zabudowy wschodniej pierzei ul. Spichrzowej. Projektanci powinni wskazać sposób zmiany funkcji poszczególnych kamienic (mieszkalnych) i magazynów. Priorytetem winno być spójne zagospodarowanie ul. Spichrzowej wraz z ciągami elewacyjnymi i wytycznymi gabarytowo-przestrzennymi zagospodarowania terenów niezabudowanych. Uczestnicy konkursu powinni wziąć pod uwagę charakter oraz specyfikę lokalizacji terenu, a także fakt wpisania zespołu spichrzy na listę Pomników Historii Prezydenta RP. Koncepcja musi zakładać brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz likwidację istniejących i wprowadzenie windy, a także odpowiednią ilość miejsc parkingowych. Zaleca się, by uwzględnić w projekcie realność proponowanych rozwiązań w kontekście technicznym, ekonomicznym i formalno-prawnym oraz, by przygotowane rozwiązania dawały możliwość etapowej realizacji inwestycji.

Warto dodać, że oprócz zagospodarowania spichrzy ważnym elementem będą projekty dotyczące dodatkowych funkcji dla terenów ogólnodostępnych dla mieszkańców obejmujące m.in. plac zabaw dla dzieci, stanowiska do wędkowania, tereny rekreacji indywidualnej oraz grupowej.   

Dzięki konkursowi wyłonimy koncepcję architektoniczną, funkcjonalno-przestrzenną z elementami wizualizacji elewacji. Praca złożona przez projektanta lub zespół osób posłuży do określenia kierunków rozwoju i zmian w zagospodarowaniu obiektów spichrzy i ich otoczenia. Chcielibyśmy wykorzystać potencjał tej przestrzeni, a także stworzyć atrakcyjne miejsca usług w powiązaniu z rekreacją na Błoniach Nadwiślańskich - mówi wiceprezydent Marek Sikora.  

Uczestnikiem konkursu może być:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:

  • wiceprezydent Marek Sikora - Przewodniczący Sądu Konkursowego,
  • architekt Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP Marek Grosz,
  • architekt miejski Anna Czajka,
  • Miejski Konserwator Zabytków Izabela Fijałkowska,
  • Główny Specjalista ds. Obiektów Komunalnych Dariusz Morczyński.

Na nagrody łącznie przeznaczono kwotę 60 tys. zł.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin i formularze dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. (UM)

(J.R)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© grudziadz365.pl | Prawa zastrzeżone