Zamknij

Urząd Miasta zarzuca nam publikowanie nieprawdziwych informacji

22:55, 11.05.2018 | J.R
REKLAMA
Skomentuj

W związku z opublikowaniem artykułu na temat muralu powstałego na budynku przy ul. Mickiewicza 3 redakcja portalu Grudziadz365.pl otrzymała pismo z Urzędu Miasta z prośbą o sprostowanie tego artykuł. Urzędnicy zarzucają nam, że artykuł zawiera nieprawdziwe informacje. Po przeanalizowaniu artykułu ponownie Redaktor Naczelny odmówił sprostowania artykułu.

Poniżej publikujemy prośbę o sprostowanie.

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które znalazły się w artykule pt. „Budynek przy ul. Mickiewicza 3 gdzie powstał mural nie jest zabytkiem” opublikowanym 4 maja br. na portalu Grudziadz365.pl proszę o jego sprostowanie.

Remont wspomnianego budynku, zgodnie z kompetencją, uzgodniony był z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dodam, że obiekt zlokalizowany jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej dzielnicy Starego Miasta Grudziądza wpisanej do rejestru  zabytków pod nr A/302/18 decyzją z 24 kwietnia 1954 r. Budynek przy ul. Mickiewicza 3 ujęty został zarówno w wojewódzkiej, jak i gminnej ewidencji zabytków. Objęty jest ochroną również zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wykonanie w tym miejscu muralu wymagane jest uzyskanie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. A z informacji, które posiadamy wynika, że tego typu wniosek nie był rozpatrywany przez WKZ.

Ponadto niestety artykuł sugeruje, że właściwie każdy może dowolnie malować obiekty zabytkowe, nie uzyskawszy wcześniej stosownych uzgodnień i pozwoleń. Oczywiście miasto nie ma nic przeciwko tego działaniom związanym z upiększaniem przestrzeni publicznej za pomocą murali, czego przykładem są prace wykonane przez Guido van Heltena i Someart. Jednak muszą one zostać poprzedzone konsultacjami z instytucjami i osobami sprawującymi pieczę nad ochroną zabytków, czy też estetyką miasta.  Z wyrazami szacunku   Magdalena Jaworska-Nizioł

oraz naszą odmowę

W odpowiedzi na prośbę o sprostowanie zawarte w piśmie PR.0530.1.2018 z dnia 8 maja 2018r. odmawiam sprostowania artykułu. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 Prawa prasowego redaktor naczelny odmawia publikacji sprostowania, gdy nie spełnia ono wymagań określonych w art. 31 Prawa prasowego, tj. gdy nie jest rzeczowym i odnoszącym się do faktów sprostowaniem wiadomości nieprawdziwej, bądź nieścisłej. Przesłane sprostowanie sugeruje, że wszystkie informacje przedstawione w materiale prasowym są nieprawdziwe, a tak nie jest.

Odnosząc się do poszczególnych fragmentów sprostowania, fakt, że "obiekt zlokalizowany jest w ścisłej strefie konserwatorskiej dzielnicy Starego Miasta Grudziądza wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/302/18 decyzją z 24 kwietnia 1954 r. Budynek przy ul. Mickiewicza 3 ujęty został zarówno w wojewódzkiej, jak i gminnej ewidencji zabytków." nie przesądza, że obiekt jest zabytkiem. Wynika to z orzecznictwa i wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27.01.2011, II OSK 31/10 "to że strefa starego miasta jest w rejestrze zabytków nie oznacza, że poszczególne elementy w tej strefie są zabytkiem".

W artykule nie ma również informacji, że jakoby na wykonanie w tym miejscu muralu nie jest wymagane uzyskanie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jest tylko przytoczone stanowisko rzecznika Praw Obywatelskich, że przepisy ustawy stanowiące o utworzeniu gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków są niekonstytucyjne i naruszają prawo własności. Ponadto posiadamy również stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierowane do Konserwatorów Zabytków, który określił jakie cechy powinien posiadać obiekt budowlany, aby zasługiwał na miano zabytku. Nie jest to tylko stary budynek po poprzednich epokach, ale posiadający wartości historyczne, naukowe lub artystyczne wyższe niż przecięte. A takich cech ta kamienica nie posiada.

Proszę zatem o wskazanie konkretnie co w artykule jest nieprawdą.

Ponadto z uwagi na inne wady formalne pisma wynikające z art. 31 Prawa Prasowego nie mogę pozytywnie ustosunkować się do prośby o sprostowanie.         

[ZT]71021[/ZT]

 

(J.R)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© grudziadz365.pl | Prawa zastrzeżone