Zamknij

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe rozpoczyna nabór do projektu „Postaw na rozwój”

14:31, 18.06.2020 | J.R
Skomentuj
REKLAMA

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. rozpoczyna nabór do projektu pn. „Postaw na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2 - Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Wartość projektu: 656 693,75 zł

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 33 osób poprzez szkolenia zawodowe/kursy dla 17 osób oraz bezzwrotne wsparcie finansowe dla 16 osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym lub w postaci finansowej.

Projekt skierowany jest do 33 osób powyżej 29 roku życia (18 kobiet, 15 mężczyzn), których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz:

  • - zatrudnione są na umowach krótkoterminowych i/lub
  • - pracują w ramach umów cywilno-prawnych,
  • - są ubogimi pracującymi  -  17 osób,

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły na podstawie formularzy rekrutacyjnych, które dostępne będą w biurze projektu oraz do pobrania ze strony internetowej GPK Sp. z o.o. – www.gpk.grudziadz.pl

W ramach projektu wszystkim uczestnikom projektu oferujemy m.in.:

  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
  • poradnictwo zawodowe.

Szkolenia zawodowe/kursy:

Dla 17 osób oferujemy bezpłatne szkolenia zawodowe/kursy (indywidualne i grupowe) prowadzone przez jednostki szkoleniowe wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP.

Dodatkowo uczestnikowi projektu biorącemu udział w szkoleniach oferujemy min.: stypendium szkoleniowe, sfinansowanie egzaminu, certyfikatu/zaświadczenia oraz pośrednictwo pracy dostosowane do potrzeb, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego dla osób po szkoleniu, którzy nie podejmą zatrudnienia.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Dla 16 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oferujemy:

bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł wraz ze wsparciem pomostowym w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej w okresie przez co najmniej 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej lub wsparciem pomostowym w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do

Biura Projektu:

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lok. 101, 86-300 Grudziądz, tel. 513 433 119

www.gpk.grudziadz.pl, e-mail: [email protected]

lub

punktu konsultacyjnego: Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, ul. Parkowa 22, pokój 303, tel. 56 643 84 37.

Kwota dofinansowania z:

  • Europejskiego Funduszu Społecznego: 558 189,68 zł
  • Budżetu Państwa: 65 669,38 zł

www.mapadotacji.gov.pl

(J.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz