Zamknij

piątek, 07.12, godz. 16.00

Rynek Grudziądz Rynek 1, 86-300 Grudziądz

Tradycyjnie już przed świętami Bożego Narodzenia zapraszamy na Jarmark Św. Mikołaja. W tym czasie grudziądzki Rynek na kilka dni zmieni swój wizerunek. Staną tu kramy z całym mnóstwem świątecznych drobiazgów. Podobnie jak w latach ubiegłych nie zabraknie słodkości i stoisk gastronomicznych. 

Grudziądzki Jarmark Św. Mikołaja to jednak nie tylko zakupy, przez kolejne dni świąteczną atmosferę budować tu będą koncerty oraz pokazy taneczne. I tak na dużej, plenerowej scenie liczyć możemy na występy w wykonaniu grudziądzkich chórów – dziecięcych i dorosłych. Pojawią się zespoły wokalno-muzyczne oraz podopieczni Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Nie zabraknie także św. Mikołaja, który w czwartek 6 grudnia będzie częstował dzieci słodyczami. 

Podobnie jak w latach ubiegłych podczas Jarmarku wybrane zostanie najciekawsze stoisko świąteczne – zwycięzca otrzyma Nagrodę Prezydenta. 
Organizatorzy: CK Teatr oraz Urząd Miejski w Grudziądzu 

Program Jarmarku Św. Mikołaja

Piątek 7 grudnia

w godz. od 16.00 do 19.00 wystąpią: 

chór Cantabile ze Szkoły Podstawowej nr 16, chór BONI CANTORES działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, Chór The G Singers, Chór Contrapunkt, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Węgrowie, Szkoła Muzyczna Yamaha, chór Alla camera

Sobota 8 grudnia 

godz. 16.00 – „Motocykliczni” Mikołaje 

godz. 17.00 – soliści - podopieczni Macieja Gburczyka z OPP Grudziądz i SP Węgrowo

godz 18:00 – koncert zespołu Sound n’ Grace

Sound’n’Grace 

Wspania³e g³osy, energia, niesamowite emocje, chwile wzruszenia – tego dostarczy s³uchaczowi chór Sound’n’Grace, okrzykniêty przez jurorów programu Mam Talent najlepszym chórem w Polsce! Sound’n’Grace to zespó³, w którym ka¿dy z wokalistów to doskonale oszlifowany diament, dziêki czemu razem tworz¹ bogactwo muzycznych mo¿liwoœci. Zwyk³y wieczór zamieni¹ w wyj¹tkowe wydarzenie, które zapadnie s³uchaczom w pamiêci na d³ugo.... Ci m³odzi, utalentowani artyœci to grupa przyjació³, którzy pod kierunkiem jedynego w Polsce duetu dyrygenckiego: Ani ¯aczek i Kamila Mokrzyckiego od 2005 roku wspólnie realizuj¹ pasjê, jak¹ jest dla nich muzyka. 

W ich repertuarze mo¿na znaleŸæ gospel, soul, r&b, jazz, funk, S’n’G œwietnie odnajduj¹ siê na kameralnych, klimatycznych koncertach jak i na wielkich scenach. W zale¿noœci od charakteru koncertu potrafi¹ zbudowaæ atmosferê spokoju i wyciszenia lub zafundowaæ Pañstwu niesamowicie energetycznie, muzyczn¹ eksplozjê! W czerwcu 2015 roku premierę miał debiutancki album studyjny grupy zatytułowany „Atom” Płyta promowana była przez single: „Dach” „Możesz wszystko”, „Nadzieja” i „Na pewno”

Sound’n’Grace i Filip Lato piosenka "100" był zwiastunem nowej płyty chóru Sound'n'Grace „Życzenia”, której premiera odbyła się 17 listopad 2017. Chór do współpracy przy tej piosence zaprosił, jednego z najciekawszych i najzdolniejszych wokalistów młodego pokolenia - Filipa Lato, którego debiutancki krążek miał premierę 5 października 2018 roku. „Życie” jest zmienną, warto więc postawić na właściwego konia - na wartości, relacje, wewnętrzny spokój. Nie na gonitwę, walkę o więcej, kupowanie kolejnych rzeczy i najgorszy ze wszystkich - strach. On jest szczególnie złym doradcą, bo zabiera nasz potencjał. Liczą się małe radości, wiara w wewnętrzne prowadzenie i codzienne Sprawdzam. Pytajmy siebie codziennie: czy dziś żyłem / żyłam na 100 %, na 50%, na 10%? Czy tak chcę, czy jutro spróbuję inaczej? O tym jest piosenka 100.
Chcieliśmy by była pozytywna i by motywowała do zmiany, do cieszenia się z drobnych rzeczy i ustalenia właściwych priorytetów - mówi, autorka tekstu Patrycja Kosiarkiewicz.


wtorek19 lutego

czwartek21 lutego

piątek22 lutego

sobota23 lutego

niedziela24 lutego

sobota2 marca

niedziela3 marca

piątek8 marca

sobota9 marca

niedziela10 marca

piątek22 marca

niedziela24 marca

sobota30 marca

niedziela31 marca

środa3 kwietnia

piątek5 kwietnia

sobota6 kwietnia
© grudziadz365.pl | Prawa zastrzeżone