Zamknij
REKLAMA

sobota, 12.01, godz. 08:30

Marina Grudziądz Portowa 8, 86-300 Grudziądz

XIV Lokalna Impreza na Orientację EKOTONA 2019

I Runda Pucharu Grudziądza 2019 w Marszach na Orientację

Podsumowanie Pucharu Grudziądza 2018

Regulamin
1. Termin i miejsce imprezy:
12 stycznia 2019 r., baza: MARINA, ul. Portowa 8

2. Organizatorzy:
KInO EKOTON im. Jacka Chodziutko przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Grudziądzu, MORiW

3. Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy Rafał Zbrzeźny
Sędzia główny Beata Chodziutko-Furso
Budowa tras Rafał Zbrzeźny, Aleksandra Herzke (TZ,TU,TT,TP)
Instruktorzy Michał Sereda, Rafał Dulski, Marcin Iwiński
Sekretariat Anna Krzyżykowska, Krzysztof Krzyżykowski, Krzysztof Furso, Celina Furso, Matylda Ciborowska
Pozostali organizatorzy:

4. Trasy i mapy: etap dzienny, mapy nietypowe,
Trasy ze względu na stopień zaawansowania:
TZ (zaawansowani) – zespoły dwuosobowe
TU (średniozaawansowani) – zespoły dwuosobowe
TT (niezaawansowani) – zespoły dwu- lub trzyosobowe
TP (początkujący) – zespoły dwu- lub trzyosobowe
Możliwy jest start indywidualny.

5. Zgłoszenia i wpisowe
Prosimy o przesłanie zgłoszenia liczby zawodników na poszczególnych trasach – pocztą elektroniczną [email protected] do czwartku 10 stycznia, ewentualnie tel. 692 566 766. Listy zawodników z podziałem na zespoły – pocztą elektroniczną do piątku,11 stycznia do godz. 20.00
W dniu zawodów można uaktualnić listę zawodników.
Wpisowe za zgłoszonych zawodników, płatne w sekretariacie imprezy wynosi 5 zł.

6. Ramowy program imprezy: 12 stycznia 2019 (sobota)
8.30 – 9.00 – przyjmowanie uczestników w bazie
9.15 – 9.45 – otwarcie imprezy, podsumowanie Pucharu Grudziądza 2018
9.45 – 10.15 – szkolenie teoretyczne dla początkujących
10.00 – start pierwszego zespołu („godzina zero”)
13.30-14.00 – przewidywane zakończenie zawodów

Wyniki zostaną przesłane opiekunom pocztą elektroniczną oraz będą dostępne na stronie internetowej klubu:
www.ekoton.grudziadz.pttk.pl oraz na naszym profilu fb.

7. Świadczenia:
Mapa startowa dla każdego uczestnika. Potwierdzenie punktów OTP i OInO. Herbata.
Materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej, na prośbę opiekunów)

8. Uwagi końcowe:
? Uczestnicząc w imprezie zawodnik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację zdjęć.
? Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
? Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
? Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za
niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
? Osoby niepełnoletnie, startujące indywidualnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
? Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.
? Istnieje możliwość zakupu książeczek InO na zawodach.

© grudziadz365.pl | Prawa zastrzeżone