Zamknij

Radni w Gminie również głosowali nad przyszłorocznym budżetem

13:36, 29.12.2017 | ŁP
REKLAMA
Skomentuj

Na ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Grudziądz również decydowano o projekcie budżetu na przyszły rok. W tym przypadku  radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2018 rok. Pozytywnie i bez uwag uchwałę budżetową zaopiniowała również Regionalna Izba Obrachunkowa.
 
Podczas XLVIII sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

1. uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2018 rok;

2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz na lata 2018-2029;

3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.;

4. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową  Gminy Grudziądz;

5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grudziądz na 2018 rok;

6. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania  statutu  Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz;

7. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;

8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu    położonego w miejscowości Węgrowo w sąsiedztwie drogi gminnej nr 040370C, gmina Grudziądz;

9. nadania nazwy ulicy drodze gminnej;

10. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej;

11. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej;

12. nadania nazwy ulicy drodze gminnej i drodze wewnętrznej;

13. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej na działce 2/18, obręb 38 gmina-miasto Grudziądz;

14. zatwierdzenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Miłym akcentem podczas sesji było uhonorowanie za 30 lat pełnienia funkcji Sołtysa Węgrowa pani Hanny Guzowskiej. Z tej okazji Wójt Gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz Hanna Kołodziej złożyli gratulacje pani Guzowskiej.

(ŁP)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© grudziadz365.pl | Prawa zastrzeżone