Zamknij

Kwalifikacja wojskowa w Grudziądzu

07:44, 23.02.2018 | J.R
REKLAMA
Skomentuj

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w terminie 27 lutego - 23 marca. Komisja lekarska pracować będzie w pomieszczeniach Bursy Szkolnej przy ul. Hallera.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 1999 r.,
  • urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto wzywa się osoby urodzone w latach 1997-1998, które przez powiatowe komisje lekarskie zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia oraz osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przed komisją stanąć muszą również kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych lub weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych kierunków.

Warto dodać, że osoby wezwane na kwalifikację po raz pierwszy muszą zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x4 cm oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie o kontynuacji nauki. Osoby, które już brały udział w kwalifikacji wojskowej powinny mieć ze sobą: dokument potwierdzający tożsamość, bieżącą dokumentację medyczną z wynikami specjalistycznych badań z okresu ostatnich 12 miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się na kwalifikację wojskową w wyznaczonym terminie i miejscu zobowiązane są powiadomić: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, kiedy miały się stawić przed komisję, przedstawiając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Wówczas zostanie wyznaczona nowa data kwalifikacji wojskowej. (grudziądz.pl)

(J.R)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

LYSYLYSY

0 0

A ci z tymi co mają kategorie A i są przeniesieni do rezerwy?
20:55, 23.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© grudziadz365.pl | Prawa zastrzeżone