Zamknij
REKLAMA
wgt załacznika
StPr/22/1790
data rozpoczęcia pracy od 23.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 010 PLN

zgodny
StPr/22/1782
data rozpoczęcia pracy od 08.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

pełna księgowość
StPr/22/1783
data rozpoczęcia pracy od 08.08.2022
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

praca w dziale marketingu
StPr/22/1785
data rozpoczęcia pracy od 08.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zgodny
StPr/22/1786
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zgodny
StPr/22/1787
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

utrzymanie czystości
StPr/22/1774
data rozpoczęcia pracy od 05.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

pomoc w przygotowaniu ofert przetargowych, weryfikacja ofert dostawców i podwykonawców, przygotowywanie zestawień i zamówień materiałów,nadzorowanie terminów dostaw, raportowanie realizacji projektów, współpraca z zespołem projektowym i budowlanym, organizowanie i nadzorowanie robót,koordynowanie harmonogramu prac, prowadzenie rejestru kosztów, rozliczeń personelu, materiałów, sprzętu oraz środków transportu,sporządzanie dokumentacji wymaganej przy rozliczaniu zadań budowlanych.
StPr/22/1777
data rozpoczęcia pracy od 05.08.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Kompleksowa realizacja zadań związanych z wymiarem podatków.
StPr/22/1770
data rozpoczęcia pracy od 04.08.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

Ładowanie odpadów na śmieciarkę.
StPr/22/1772
data rozpoczęcia pracy od 04.08.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN