Zamknij
REKLAMA

Sporządzanie rysunków budowlanych - konstrukcyjnych, architektonicznych. Prace przy sprządzaniu projektów budowlanych, wykonawczych.
StPr/20/1057
data rozpoczęcia pracy od 24.08.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Dozór budynku, sprzątanie terenu wokół szkoły. Drobne prace naprawcze i remontowe.
StPr/20/1051
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

zgodny
StPr/20/1055
data rozpoczęcia pracy od 13.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Przyjmowanie i kompletowanie wniosków, Rozpatrywanie wniosków oraz ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników i wysokości świadczeń, Wydawanie decyzji w zakresie: ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zmian w prawie i wysokości emerytur i rent, wstrzymywania, zawieszania i wznawiania wypłaty emerytur i rent, zbiegu prawa do świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z prawem do świadczeń z innych tytułów, Ustalanie okoliczności powstania nadpłat i niedopłat emerytur i rent, ustalanie ich wysokości oraz dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych emerytur. Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).Budynek Placówki, w której wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek jest trzykondygnacyjny, posiada windę. Miejsce wykonywania pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami. wynagrodzenie 2800zł + dodatek za staż pracy
StPr/20/2287
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie rozliczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, analiza akt i prowadzenie rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, ewidencjonowanie składek, opracowywanie decyzji w sprawie obejmowania, wyłączania, wymiaru składki dodatkowej z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, opracowywanie decyzji w sprawie udzielania ulg w spłacie należności z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, prowadzenie przymusowego dochodzenia należności z tytułu składek, obsługa stanowiska informacji tj. przyjmowanie wniosków o objęcie i wyłączenie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników i domowników, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulg i umorzeń, przyjmowanie dokumentacji związanej z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, sprawdzanie kompletność zgłoszenia do ubezpieczenia, udzielanie wyjaśnień z zakresu podlegania, ustania ubezpieczenia rolniczego, udzielonych ulg i umorzeń Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).Budynek Placówki Terenowej w Grudziądzu nie jest dostosowany do potrzeb osób OR Rekrutacja pracowników Wydanie 13 obowiązuje od 17.12.2019 r. niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada windę. Winda nie jest dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Miejsce wykonywania pracy znajduje się na drugim piętrze budynku. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami. Praca wiąże się z krajowymi wyjazdami służbowymi wynagrodzenie 2800zł brutto + dodatek za staż pracy
StPr/20/2291
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Przyjmowanie i kompletowanie wniosków,Rozpatrywanie wniosków oraz ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników i wysokości świadczeń,Wydawanie decyzji w zakresie: ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zmian w prawie i wysokości emerytur i rent, wstrzymywania, zawieszania i wznawiania wypłaty emerytur i rent, zbiegu prawa do świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z prawem do świadczeń z innych tytułów,Ustalanie okoliczności powstania nadpłat i niedopłat emerytur i rent, ustalanie ich wysokości oraz dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych emerytur. Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).Budynek Placówki, w której wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek jest trzykondygnacyjny, posiada windę. Miejsce wykonywania pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami. wynagrodzenie 2800zł brutto + dodatek za staż pracy
StPr/20/2292
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Obsługiwanie maszyn do formowania i łakierowania. Kontrola jakości wyjściowego produktu. Sortuwanie i badanie granulatu? co wymaga dobrego wzroku. Utrzymanie czystości w miejscu wykonania pracy.
StPr/20/1048
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Prace ogólnobudowlane.
StPr/20/1032
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 4 000 PLN

Czynności magazynowe, pakowanie towaru, kompletowanie zamówień, załadunek, rozładunek, czynnosci logistyczne.
StPr/20/1036
data rozpoczęcia pracy od 14.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Wykonywanie czynności związanych z operowaniem urządzeniami przeładunkowymi i transportu bliskiego w zakresie przydzielonych urządzeń zgodnie z kompetencjami. Prowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania urządzeń transportu bliskiego.
StPr/20/1039
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 970 PLN