Zamknij
REKLAMA
wywóz śmieci
StPr/21/2028
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

wg załącznika
StPr/21/1980
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie rozliczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, analiza akt i prowadzenie rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, ewidencjonowanie składek, opracowywanie decyzji w sprawie obejmowania, wyłączania, wymiaru składki dodatkowej z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, opracowywanie decyzji w sprawie udzielania ulg w spłacie należności z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, prowadzenie przymusowego dochodzenia należności z tytułu składek, obsługa stanowiska informacji tj. przyjmowanie wniosków o objęcie i wyłączenie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników i domowników, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulg i umorzeń, przyjmowanie dokumentacji związanej z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, sprawdzanie kompletność zgłoszenia do ubezpieczenia, udzielanie wyjaśnień z zakresu podlegania, ustania ubezpieczenia rolniczego, udzielonych ulg i umorzeń. Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek Placówki Terenowej w Grudziądzu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada windę. Winda nie jest dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Miejsce wykonywania pracy znajduje się na drugim piętrze budynku. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami.
StPr/21/4555
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

usługi instalacyjno sanitarne
StPr/21/2011
data rozpoczęcia pracy od 14.10.2021
wynagrodzenie od od 4 855 PLN

-organizacja i kierowanie Biurem Projektów, -przygotowanie i nadzór nad dokumentacją projektową we współpracy z Dyrektorem ds. Technicznych oraz Zarządem Spółki, -monitorowanie i kontrola postępowań przetargowych w zakresie działalności Spółki, -przygotowywanie rozliczeń budżetu projektu i analiz dotyczących realizowanych projektów, -przygotowywanie sprawozdań, zestawień i prezentacji w ramach działań, -uczestnictwo w definiowaniu założeń, budżetów oraz harmonogramów projektów, -prowadzenie rejestru kosztów, rozliczeń personelu, materiałów, sprzętu oraz środków transportu, -sporządzanie i nadzór nad umowami we współpracy z radcą prawnym, -współpraca z organami administracji państwowej, instytucjami finansowymi, zespołem wewnętrznych specjalistów oraz firmami zewnętrznymi, -współpraca z innymi działami firmy w zakresie umów, sprawozdawczości, budżetów, -udział w działaniach promocyjno-informacyjnych, -planowanie i koordynacja spotkań związanych z prowadzonymi projektami.
StPr/21/2012
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 6 000 PLN

prace porządkowe
StPr/21/2019
data rozpoczęcia pracy od 14.10.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Prace pomocnicze przy obsłudze maszyn do produkcji obuwia.
StPr/21/2001
data rozpoczęcia pracy od 13.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

zgodny
StPr/21/1947
data rozpoczęcia pracy od 12.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

zgodny
StPr/21/1956
data rozpoczęcia pracy od 12.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

zgodny
StPr/21/1957
data rozpoczęcia pracy od 07.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN