Zamknij
REKLAMA

Grudziądz. Znamy wyniki kontroli PIP w Fundacji 7 Życzeń, operatora schroniska

13:45, 20.07.2021 | J.R
Skomentuj
REKLAMA

Jak informuje z-ca Okręgowego Inspektora Pracy, Waldemar Adametz w okresie od 20.04.2021 r. do 24.06.2021 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddziału w Grudziądzu przeprowadzili kontrolę w "FUNDACJI SIEDEM ŻYCZEŃ", z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mikołaja z Ryńska 1-7 /5. Kontrola została przeprowadzona w Centrum Opieki nad Zwierzętami mieszczącym się przy ul. Przytulnej 1 w Grudziądzu. Zakresem kontroli objęto wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy w szczególności przestrzegania przepisów dotyczących:

 • legalności zatrudnienia obywateli polskich,
 • zawierania stosunku pracy,
 • czasu pracy,
 • wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą,
 • urlopów wypoczynkowych,
 • pracowniczych planów kapitałowych,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy (przygotowanie pracowników do pracy),
 • określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się SARS- CoV- 2,
 • rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dot. m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Podczas kontroli skontrolowano akta osobowe zatrudnionych pracowników oraz osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy. Ponadto ustalono, że w kontrolowanym podmiocie zawartych jest  7  porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Korzystający (Fundacja Siedem Życzeń) powierza wykonywanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się wykonywania na rzecz Korzystającego następujących czynności:

 • udział w akcjach promujących Fundację oraz zbiórkach pieniężnych i rzeczowych na rzecz Fundacji,
 • udziału w szkoleniach organizowanych przez Fundację,
 • sprzątanie klatek i boksów, czyszczenie kuwet, uzupełnianie i wymiana żwirka,
 • sprzątanie pomieszczeń COZ-u zgodnie z potrzebami,
 • wymiana i uzupełnianie karmy i wody,
 • wyprowadzanie psów na spacery, zabawy ze zwierzętami,
 • proste zabiegi higieniczne np. obcinanie pazurów, czyszczenie uszu, czesanie.

Zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 ww. porozumienia powyższe czynności mają być wykonywane po przeprowadzeniu instruktażu przez osobę uprawnioną (technik weterynarii, lekarz weterynarii) oraz w zaopatrzeniu Wolontariusza w odpowiedni sprzęt i środki ochrony indywidualnej. Analiza powyższego porozumienia wykazała, że zgodnie z § 4 ww. porozumienia, Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń. Korzystający na czas wykonywania świadczeń przekazuje Wolontariuszowi odzież ochronną i rękawice ochronne o ile istnieje taka konieczność wynikająca z charakteru wykonywanych zadań. W toku kontroli uzyskano informację od przedstawiciela podmiotu kontrolowanego, iż z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 wolontariusze nie wykonywali świadczeń.

W trakcie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących m. in. szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP, profilaktycznych badań lekarskich, przydziału odzieży  obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, oceny ryzyka zawodowego i instrukcji BHP dotyczących korzystania z obsługiwanych przez pracowników maszyn i urządzeń, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych. W związku z wymienionymi nieprawidłowościami wydano pracodawcy wnioski w wystąpieniu oraz decyzje do wykonania w wyznaczonych terminach.

W zakresie prawnej ochrony pracy stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m. in.: przekazywania pracownikom pisemnych informacji o warunkach zatrudnienia, zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych, przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących rozwiązywania stosunku pracy i wydawania świadectw pracy, prowadzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników, rekompensowania pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, terminowości wypłacania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, braku dokonania analizy w zakresie narażenia zatrudnionych pracowników na zakażenie SARS-CoV-2 i przekazywania informacji o  istniejących zagrożeniach związanych z SARS-CoV-2, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić mogą środki ochrony indywidualnej. W związku z nieprawidłowościami wydano pracodawcy wystąpienia z wnioskami do wykonania.

[ZT]78490[/ZT]

[ZT]78481[/ZT]

(J.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%