Zamknij
REKLAMA
Przyjmowanie i wydawanie towaru
StPr/22/1452
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zgodny
StPr/22/1359
data rozpoczęcia pracy od 21.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zgodny
StPr/22/1442
data rozpoczęcia pracy od 24.06.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

- przygotowywanie surowca do produkcji (wrzucanie surowca do maszyny topiącej), - wykonywanie prostych napraw maszyny topiącej,
17/6/2022
data rozpoczęcia pracy od 21.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zgodny z zawodem
StPr/22/1435
data rozpoczęcia pracy od 23.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zgodny z zawodem
StPr/22/1436
data rozpoczęcia pracy od 23.06.2022
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

Proste prace budowlane
StPr/22/1438
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

prowadzenie eksploatacji urządzeń linii produkcyjnej; prace związane z naprawami bieżącymi oraz remontami maszyn i urządzeń.
StPr/22/1423
data rozpoczęcia pracy od 22.06.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

Weryfikacja uprawnień do przebywania na terenie chronionym, patrolowanie terenu jednostki wosjkowej, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Miejsce pracy: Grudziądz, pracodawca zapewnia zakwaterowanie.
StPr/22/0868
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

kompletacha towaru
StPr/22/1426
data rozpoczęcia pracy od 22.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN