Zamknij
REKLAMA
produkcja opakowan foliowych
StPr/22/1824
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 4 500 PLN

Wydawanie i przyjmowanie towaru
StPr/22/1825
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 4 500 PLN

Naprawa maszyn i urządzeń do produkcji recyklingu.
StPr/22/1826
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 500 do 5 000 PLN

Nadzór i naprawa elektryczna urzadzeń do produkcji i recyklingu folii
StPr/22/1827
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 500 do 5 000 PLN

pakowanie, etykietowanie, kontrola wagi i jakości
StPr/22/1810
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2022
wynagrodzenie od od 20 PLN

zgodny
StPr/22/1811
data rozpoczęcia pracy od 11.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Sprzedaż towru (branża instalacji sanitarnej i gazowej)
StPr/22/1813
data rozpoczęcia pracy od 11.08.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

wydawanie posiłków
StPr/22/1816
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

obsługa maszyn i urządzeń ciągu nawęglania, eksploatacja układów taśmociągów podawania paliw stałych do kotłów, eksploatacja układu podajników wstęgowych biomasy do kotłów, kontrola stanu technicznego urządzeń i instalacji, zgłaszanie usterek.
StPr/22/1794
data rozpoczęcia pracy od 09.08.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

obsługa klientów z Ukrainy
StPr/22/1796
data rozpoczęcia pracy od 09.08.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN