Zamknij
REKLAMA
zgodny
StPr/22/2826
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zgodny
StPr/22/2827
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zgodny
StPr/22/2828
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zgodny
StPr/22/2829
data rozpoczęcia pracy od 28.11.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zgodny
StPr/22/2849
data rozpoczęcia pracy od 28.11.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

obsługa klienta na dziale wędlin oraz serów
StPr/22/2810
data rozpoczęcia pracy od 28.11.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

zgodny z zawodem
StPr/22/2809
data rozpoczęcia pracy od 25.11.2022
wynagrodzenie od od 1 505 PLN

agrochemiczna obsługa rolnictwa w w/w rejonie (powiat brodnicki, powiat grudziądzki, powiat nowomiejski w tym gmina : Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie), badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego,działalność szkoleniowa, informacyjna i doradcza w sprawach nawożenia, pobieranie próbek do badań monitoringowych, pobieranie próbek nawozów mineralnych, organicznych, naturalnych i środków wspomagających uprawę roślin wg potrzeb terenu.
StPr/22/2788
data rozpoczęcia pracy od 23.11.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zgodny z zawodem
StPr/22/2789
data rozpoczęcia pracy od 23.11.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- Terminy przyjęć kandydatów do służby: pierwszy kwartał 2023 r. Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. OFERUJEMY: - stałą pracę, - pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, - możliwość rozwoju zawodowego, - awanse związane z podwyższaniem uposażenia. Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy: - wypłatę raz w roku dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariusza i jego członków rodziny, - wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny, - ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby, - wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia, - raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie, - nagrody uznaniowe, - nagrody jubileuszowe, - dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie, - dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.
StPr/22/4413
data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
wynagrodzenie od od 4 580 PLN

REKLAMA