Zamknij
REKLAMA
Pełnienie nadzoru nad robotami remontowymi wraz z dokonywaniem ich odbioru. Sprawdzanie i ocena dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie zgodności z umową oraz poprawności zawartych w projekcie rozwiązań technicznych. Prowadzenie rozliczeń robót remontowych. Planowanie prac eksploatacyjnych i remontowych. Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania usterek w okresie gwarancyjnym. Przygotowywanie wytycznych i zakresu prac do projektowania.
StPr/21/0124
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

zgodny
StPr/21/0126
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

zgodny
StPr/21/0127
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

zgodny
StPr/21/0111
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Prace naprawcze, konserwacyjne urządzeń wodno - kanalizacyjnych.
StPr/21/0112
data rozpoczęcia pracy od 08.02.2021
wynagrodzenie od od 2 808 PLN

zgodny
StPr/21/0113
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

ZGODNY
StPr/21/0114
data rozpoczęcia pracy od 08.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Wykonywanie czynności sprzątających np. zamiatanie podłóg, opróżnianie pojemników na śmieci.
StPr/21/0108
data rozpoczęcia pracy od 10.02.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

zgodny
StPr/21/0096
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

zgodny
StPr/21/0097
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN