Zamknij
REKLAMA
zgodny
StPr/21/1854
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

zgodny
StPr/21/1857
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

zgodny
StPr/21/1858
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

zgodny
StPr/21/1859
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Praca na produkcji stolarki budowlanej
StPr/21/1861
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

praca przy produkcji stolarki budowlanej
StPr/21/1862
data rozpoczęcia pracy od 29.09.2021
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

montaż i demontaż rusztowań na budowach na terenie Polski
StPr/21/1847
data rozpoczęcia pracy od 10.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości sprzętu informatyki zgodnie z przepisami branżowymi, wypisywanie kart usług technicznych i miesięczne ich rozliczanie, współudział w sporządzaniu miesięcznych analiz, oraz opracowywanie dokumentów normatywnych dotyczących eksploatacji sprzętu łączności i informatyki w jednosce.
StPr/21/1849
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 1 464 PLN

Transport kontenerów na trasie Grudziądz-Gdynia
StPr/21/1850
data rozpoczęcia pracy od 27.09.2021
wynagrodzenie od od 7 000 PLN

Obsługa maszyn do recyklingu płatka PET; Kontrola jakości wyrobu; Sortowanie, pakowanie wyrobów gotowych oraz etyketowanie; Utrzymanie czystości w miejscu wykonania prac.
StPr/21/1834
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN