Zamknij
REKLAMA
zgodny
StPr/21/0317
data rozpoczęcia pracy od 25.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obsługa kont płatników w zakresie rozliczeń
StPr/21/0320
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Do zadań asystenta w myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) rodziny należy w szczególności: 1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; 3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; ....
StPr/21/0321
data rozpoczęcia pracy od 04.03.2021
wynagrodzenie od od 3 450 PLN

zgodny
StPr/21/0322
data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

zgodny
StPr/21/0323
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

zgodny
StPr/21/0324
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

zgodny, praca na II zmiany, sprzątanie pomieszczeń biurowych, odkurzanie wykładzin, sprzątanie hal produkcyjnych
StPr/21/0325
data rozpoczęcia pracy od 26.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obsługa szlifierki, usuwanie nadlewów, praca na III zmiany
StPr/21/0326
data rozpoczęcia pracy od 26.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Umiejętność obsługi elektronarzędzi,drobne prace konserwacyjne remontowe
StPr/21/0314
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

zgodny, sporządzanie dokumentacji projektowej+prace biurowe, praca na I zmianę
StPr/21/0315
data rozpoczęcia pracy od 25.02.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN