Zamknij
REKLAMA

Technik

Nr oferty: StPr/22/1030Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Bema 16, 86-300 Grudziądz, powiat: m. Grudziądz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: 1.Technik odpowiada za zabezpieczenie techniczne niezbędne do organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych szkolenia specjalistycznego w grupach osobowych: infrastruktury, czołgowo-samochodowej i transportu i ruchu wojsk a także innych włączonych do działalności Cyklu oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej. 2.Do obowiązków technika należy między innymi: - pełna znajomość stanu ewidencyjnego, faktycznego i technicznego powierzonego sprzętu wojskowego Cyklu; - prowadzenie bieżącej ewidencji sprzętu oraz jego dokumentacji eksploatacyjnej zgodnie z wytycznymi Oddziału Gospodarczego w działa porozumieniu z Sekcją Logistyki i pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za gospodarkę sprzętem Cyklu w OG (w poszczególnych służbach); - opracowanie i składanie zapotrzebowań na formularze, druki szkoleniowe oraz techniczne środki materiałowe właściwe dla sprzętu poszczególnych służb; - nadzór nad prawidłowym użytkowaniem sprzętu i materiałów oraz ich konserwacja, a także opracowanie harmonogramu obsługiwań technicznych sprzętu Cyklu na dany rok; - utrzymywanie w sprawności technicznej sprzętu i wykonywanie obsługiwań zgodnie z harmonogramem, przeprowadzenie raz w roku przeglądu stanu technicznego sprzętu w poszczególnych służbach; - kontrola stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego, sprawności oświetlenia, zabezpieczenia przed kradzieżą wyposażenia obiektu oraz oplombowania poszczególnych kancelarii, magazynów, pomieszczeń; - znajomość przepisów i zasad bhp, branie udziału w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom i sprawdzianom równocześnie przeciwdziałanie powstawaniu wypadków poprzez przestrzegania przepisów bhp i zasad bezpieczeństwa ppoż.; - przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych; - niezwłoczne przekazywanie kierownikowi Cyklu Eksploatacji informacji o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w swoim zakresie działania; - wykonywanie innych zadań związanych z pełnioną funkcją, w tym zleconych przez przełożonego oraz wynikających z obowiązujących przepisów. - planowanie i realizacja rozbudowy i modernizacji bazy szkoleniowej oraz jej modernizacja oraz bieżące utrzymanie bazy szkoleniowej; - rozwijanie swoich kwalifikacji fachowych
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 0.8
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 32
Data rozpoczęcia: 11.05.2022
Wynagrodzenie brutto: od 2 400 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe, mechaniczne
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wykształcenie średnie 3 lata doświadczenia zawodowego lub wykształcenie wyższe 1 rok doświadczenia zawodowego,prawo jazdy kat.B,Preferowane wykształcenie o profilu technicznym: mechanicznym, samochodowym lub elektrotechnicznym. Preferowane doświadczenie w kierowaniu pojazdami kat. B. Dyspozycyjność w zakresie uczestnictwa w przedsięwzięciach Cyklu Eksploatacji. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. Umiejętność pracy w zespole; pasja techniką;łatwe nawiązywanie kontaktu i współpraca w zespole.obsługa komputera. Umowa o pracę na 3/4 etatu, wynagrodzenie brutto 2400zł/m-c+10 % premii.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy/Centrum Szkolenia Logistyki
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Dworcowa 6A, 86-134 Grupa, powiat: świecki, woj: kujawsko-pomorskie
  Osoba do kontaktu: Joanna Grzegorzewska
  Numer telefonu: 261 48 27 38
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: CV+skierowanie do pracy
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail
  wykonywanie form odlewiczych
  StPr/22/1149
  data rozpoczęcia pracy od 24.05.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  zgodny z zawodem
  StPr/22/1155
  data rozpoczęcia pracy od 24.05.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Wywóz odpadów wielkogabarytowych (wywóz mebli z mieszkań.
  StPr/22/1138
  data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
  wynagrodzenie od od 19,7 PLN

  odbiór odpadów
  StPr/22/1139
  data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  zgodny
  StPr/22/1140
  data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  zgodny
  StPr/22/1142
  data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  zgodny z zawodem
  StPr/22/1136
  data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Przygotowanie i prowadzenie na wysokim poziomie metodycznym i merytorycznym zajęć dydaktycznych z obszaru logistycznych systemów informatycznych.
  StPr/22/1131
  data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
  wynagrodzenie od od 3 650 PLN

  sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych
  StPr/22/1137
  data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  -obsługa kasy i klientów, -praca na sali sprzedaży, -praca na stoisku mięsnym, -wykładanie towaru
  12/5/2022
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN