Zamknij
REKLAMA

RIO zażąda wyjaśnień w zakresie niepokrycia straty szpitala

16:11, 29.04.2019 | J.R
Skomentuj
REKLAMA

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy monitorując sytuację finansów miasta Grudziądz zobowiązała Prezydenta do przedstawiania kwartalnych informacji na temat finansów miasta, Szpitala oraz Grudziądzkich Inwestycji Medycznych.

Z naszych informacji wynika, że Prezydent wysłał te dane w ubiegłym tygodniu.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy ma również informację, że miasto nie wpłaciło na konto szpitala prawie 50mln zł, aby pokryć stratę lecznicy za 2017r.

Na początku maja Izba wystosuje zapytanie do organów Miasta Grudziądza (Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej) w zakresie okoliczności niepokrycia straty Szpitala za 2017 rok oraz dalszych zamierzeń w tym zakresie w kontekście zapisów art. 59 ustawy o działalności leczniczej. – pisze dla Grudziadz365.pl dr Daniel Jurewicz, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski informował na sesji Rady Miejskiej, że miasto nie mogło dokonać tej wpłaty z powodu zajętych kont bankowych szpitala przez komorników. Wpłatę uwarunkował od zatwierdzenia programu naprawczego dla szpitala.

Przyszłe zamierzenia władz Miasta Grudziądza nie są nam na dzień dzisiejszy znane. Izba dalej będzie wykonywała wobec Miasta Grudziądza wynikającego z przepisów prawa zadania, monitorując ze szczególną uwagą wskazywane zagadnienia. Wydawane będą stosowne uchwały, opinie, prowadzone będą, zgodnie z przyjętymi planami, kontrole. W konkretnych przypadkach składane będą, tak jak dotąd, stosowne zawiadomienia i informacje, w zależności oczywiście od okoliczności. – dodał Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Przypominamy, co mówi art. 59 ustawy o działalności leczniczej na temat pokrycia straty zakładu opieki zdrowotnej.

1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1.
2. Podmiot tworzący jest obowiązany w terminie:
1) 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo
2) 12 miesięcy od upływu terminu określonego w pkt 1 wydać rozporządzenie, zarządzenie albo podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - jeżeli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta w sposób określony w ust. 1 oraz po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną.

 

(J.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

ja ja

0 0

ciekawe co kombinują 23:12, 02.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA