Zamknij
REKLAMA

Problemy pana Bułkowskiego. Nieformalnego wicedyrektora szpitala

10:38, 09.07.2019 | red.
Skomentuj
REKLAMA

Prokuratura prowadzi dochodzenie, Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje nieprawidłowości, odpowiedzialny za nie Krzysztof Bułkowski awansuje. A dyrektor szpitala w Grudziądzu - jest wprowadzany w błąd lub kłamie.

Tak w telegraficznym skrócie można podsumować stan faktyczny, który próbowała ustalić nasza redakcja w ostatnich tygodniach analizując dokumenty, doniesienia medialne, odpowiedzi instytucji oraz sytuację kadrową w szpitalach w Rypinie i Grudziądzu. Stan faktyczny dotyczący osoby, która jeszcze niedawno sama kontrolowała szpital w Grudziądzu w okresie grudzień - luty, potem została w tym szpitalu zatrudniona na stanowisku koordynatora ds. restrukturyzacji, a za chwilę ma być wicedyrektorem szpitala do spraw finansowych i decydować o przyszłości Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Jednego z najbardziej zadłużonych szpitali w Polsce, ciągnącego na finansowe dno całe miasto.   

Prolog

Ta historia i nie pierwsze problemy Krzysztofa Bułkowskiego zaczynają się w 2017 roku, kiedy to nowy dyrektor szpitala w Rypinie Michał Jonczynski (wcześniej przez dwa miesiące dyrektor szpitala w Grudziądzu, potem przez dosłownie jeden dzień - prezes Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu) zatrudnia w maju 2017 roku Krzysztofa Bułkowskiego. Najpierw na stanowisku pełniącego obowiązki głównego księgowego.

Krzysztof Bułkowski szybko zdobywa zaufanie i od października 2017 roku jest już głównym księgowym szpitala w Rypinie. Jak bardzo odpowiedzialna jest funkcja pełniącego obowiązki czy też głównego księgowego? Niektórzy mówią, że ważniejsza niż samego dyrektora każdej lecznicy. Bo to księgowy, a nie dyrektor ma pełną wiedzę o finansach jednostki i w rzeczywistości decyduje o wydatkach lecznicy.

Wróćmy na sekundę do roku 2016. Wówczas szpital w Rypinie, kierowany przez dyrektora Bruzdowicza, uznawany jest za wzór szpitali powiatowych w Polsce. Bez zadłużenia, świetnie zarządzany i zorganizowany. Jednak po prawie dwóch latach pracy głównego księgowego i nowego dyrektora - jest już mocno zadłużony i z niepewną przyszłością.

Właściciel szpitala - Powiat Rypiński - zaniepokojony pogarszającą się sytuacją finansową i bezpośrednimi informacjami od pracowników prosi o kontrolę w tym szpitalu Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Organ, który dla zwykłego zjadacza chleba z nazwy nie jest zbytnio kojarzony, a jego rola jest często przez społeczeństwo niedoceniana. Ale organ szalenie ważny z punktu widzenia samorządów. Kontroluje pieniądze samorządów i jednostek im podległych - w tym szpitali. 

Kontrola RIO

Kontrola Izby Obrachunkowej trwała dwa lata - dokładnie od początku 2017 roku do końca 2018. Szpital w Rypinie został prześwietlony wzdłuż i wszerz. Na jej podstawie powstał raport, tak zwane wystąpienie pokontrolne, które jest publicznym dokumentem. Można się z nim zapoznać pod poniższym linkiem:

http://www.bip.bydgoszcz.rio.gov.pl/?a=14361 

My publikujemy tylko część nieprawidłowości, za które odpowiedzialnością obarczono Krzysztofa Bułkowskiego. Oto one:

  • nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony dokumentów księgowych w 2017 r. i 2018 r. (m. in. brak wyciągów bankowych operacji na kwotę 3,6 mln zł),
  • nieterminowe regulowanie przez szpital w Rypinie w latach 2017-2018 zobowiązań wynikających z wystawionych faktur za dostawy i usługi (nieterminowość, brak odsetek, nieregulowanie zobowiązań mimo posiadanych środków na koncie),
  • przedłożenie w 2018 r. tej samej faktury dotyczącej nabycia sprzętu medycznego za kwotę 164 680 zł do rozliczenia dwóm różnym źródłom finansowania tego sprzętu (następstwem była podwójna refundacja od Marszałka Województwa i Powiatu Rypińskiego, doszło do niedozwolonego podwójnego finansowania wydatków),
  • niezamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r. w terminie,
  • ewidencjonowanie w księgach rachunkowych szpitala w 2017 r. dokumentów niespełniających wymogów formalnych dowodu księgowego (ewidencjonowano dowody księgowe na kwotę 515 tys. zł bez wskazania miesiąca, sposobu ujęcia dowodu księgowego i podpisu głównego księgowego oraz dyrektora),
  • nierzetelne przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji aktywów i pasywów szpitala w Rypinie na dzień 31.12.2017 r.

Dodatkowo, jedna z głównych nieprawidłowości, za którą jest odpowiedzialny dyrektor szpitala to zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego szpitala w Rypinie Krzysztofa Bułkowskiego, osoby niespełniającej wymagań kwalifikacyjnych wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Dochodzenie prokuratury

Raport RIO jest mocny. Izba jednak, z racji pełnienia swojej funkcji, powstrzymuje się od dodatkowych komentarzy. W oświadczeniu przesłanym do redakcji zastępca prezesa RIO Piotr Słomiński konkluduje, że Izba tylko kieruje do jednostek wystąpienia pokontrolne, wskazując źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, wnioski i osoby odpowiedzialne.

Jak wynika z informacji prasowych lokalnych mediów raport wstrząsnął samorządem w Rypinie. Do tego stopnia, że trafił on do prokuratury rejonowej w tym mieście. A śledczy podjęli dochodzenie.

Postępowanie toczy się w sprawie, jest to postępowanie przygotowawcze w formie dochodzenia ? wyjaśnia Jacek Lasiński, prokurator Prokuratury Rejonowej w Rypinie. - Trwa analiza protokołu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, analizą objęte są opisane w tym dokumencie zachowania osoby pełniącej wówczas funkcję głównego księgowego jak i dyrektora Szpitala. Dopiero po zakończeniu analizy tego obszernego dokumentu będę podejmował dalsze stosowne czynności procesowe.

Odpowiedź dyrektora szpitala w Grudziądzu

Nie ukrywamy, że liczyliśmy na obszerną odpowiedź dyrektora Piotra Drzymalskiego. Adekwatną do poważnych nieprawidłowości wskazanych w raporcie. 

W odpowiedzi dyrektor wskazał na szereg nieścisłości w prasie (choć wymienia tylko trzy), dotyczących chociażby okresu zatrudnienia Krzysztofa Bułkowskiego w rypińskim Szpitalu, czy też posiadanych kwalifikacji. Jak zapewnia, pan Bułkowski nigdy wcześniej też nie spotkał się z zarzutem dotyczącym błędów w fakturowaniu.

Z posiadanych przez Pana Bułkowskiego informacji wynika, że około miesiąca maja 2017 ówczesny dyrektor szpitala zlecił audyt zewnętrzny, który wykazał szereg nieprawidłowości w księgowości. Przedmiotowy audyt odbył się ponad pół roku wcześniej przed objęciem przez Niego (na okres kilku miesięcy) funkcji głównego księgowego w rypińskiej lecznicy - tłumaczy Piotr Drzymalski.

Ale to nieprawda. Po pierwsze audyt, o którym wspomina nie ma nic wspólnego z kontrolą RIO. Było to odrębne postępowanie. Po drugie Krzysztof Bułkowski od razu po audycie, a nie pół roku później zaczął sprawować obowiązki głównego księgowego (jako pełniący obowiązki). Po trzecie nie objął funkcji głównego księgowego na okres kilku miesięcy a na rok - do października 2018 roku. A w sumie jako pełniący obowiązki głównego księgowego, a potem jako główny księgowy przepracował ponad rok i 5 miesięcy. 

Jeśli chodzi o kontrolę RIO to skończyła się ona wiosną 2019 r. wiele miesięcy po odejściu ze stanowiska głównego księgowego i obejmowała okres 3 lat, głównie w czasie, kiedy pan Bułkowski nie był tam zatrudniony - dalej informuje Piotr Drzymalski.

Ale i to nie jest zgodne z prawdą. Kontrola trwała dokładnie dwa lata i obejmowała głównie okres, w którym od maja 2017 do października 2018 Krzysztof Bułkowski był pełniącym obowiązki a dalej głównym księgowym.

Dodatkowo, jak wyjaśnił mi pan Bułkowski, nigdy nie był on dyrektorem, bądź zastępcą dyrektora w rypińskim szpitalu i nie był uprawniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań wobec pracowników, kontrahentów czy instytucji publicznych - kończy dyrektor Drzymalski.

A o to wcale nie pytaliśmy. Raport RIO też nie obciąża w tym zakresie pana Bułkowskiego.

Czytając odpowiedzi Piotra Drzymalskiego ma się wrażenie, że nie zapoznał się z raportem RIO przesłanym mu przez naszą redakcję, a polega tylko i wyłącznie na przekazanych mu wyjaśnieniach. 

Albo został wprowadzony w błąd, albo delikatnie mówiąc - mija się z prawdą. 

Epilog

Zabiegaliśmy o bezpośrednią pisemną odpowiedź od Krzysztofa Bułkowskiego. W naszej korespondencji załączyliśmy pełny raport pokontrolny RIO z prośbą o odniesienie się do zawartych w nim kolejnych zarzutów. Nie otrzymaliśmy od niego odpowiedzi. 

Z informacji, które uzyskaliśmy w szpitalu wynika, że Krzysztof Bułowski ma awansować. Będzie wicedyrektorem ds. finansowych. Przełożonym głównego księgowego.

(red.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (8)

KikaKika

7 0

To już nawet nie jest śmieszne, to już zakrawa na popełnienie przestępstwa finansowego. Dziwne nie dostrzega tego zjawiska dyr szpitala. Ciekawe kto tu kogo chce wypromować bo, że pokrzywdzeni będą mieszkańcy to fakt. 13:47, 09.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KrystynaKrystyna

6 0

Nie wiem, czy w tym kraju naprawdę nie można rzetelnie spełniać swoich obowiązków? Przecież jeżeli to wszystko co powyżej napisano to prawda to w trybie natychmiastowym trzeba zbadać uprawnienia i kompetencje koordynatora ds. finansowych o którym piszecie. Trzeba sprawdzić czy rzeczywiście nie ciążą na wymienionym tu nowym dyrektorze jakieś zarzuty bo przecież nie może restrukturyzować szpitala ktoś, kto w innym szpitalu doprowadził do jego zadłużenia. Dlaczego -słuchając wypowiedzi w lokalnych mediach znanych grudziądzan, szpital pozbywa się opłacalnych (jak to opisują) rzeczy czyli kuchni, kawiarni ,parkingów a nawet apteki i laboratoriów? Kto zostanie ich właścicielem? Przecież nikt mi nie powie, że na aptece i to przy samym wyjściu ze szpitala można stracić !!! Nie wiem, ale wydaje się, że coś tu jest nie tak jak być powinno. 16:28, 09.07.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

GośćGość

1 0

Ta apteka zabezpieczała wszystkie te leki których nie dostanie się w aptekach prywatnych i sieciowych, leki ratujące życie, onkologiczne kosztujące niekiedy tysiące złych. Czy prywatna apteka nastawiona na zysk utrzyma taki profil. Apteka pod Solankami była jedyna w mieście tak zaopatrzona.


20:04, 09.07.2019


GośćGość

4 0

Panie dyrektorze niech się pan zastanowi co pan mówi, kontrola RIO obejmowała cały okres działalności pana Bolkowskiego, nawet jeśli tam już nie pracował ( 4 m) to i tak kontrolowano to co zostawił po sobie.
Ps. Pan Bułkowski ze szpitalem w Rypinie rozstał się na początku listopada 2018 a 4 grudnia zarządzeniem prezydenta został powołany do zespołu kontrolnego szpitala. A jeszcze jest sprawa oddziału ZUS w Bydgoszczy. Ten pan ma same afery w swojej pracy zawodowej. Świetny specjalista dla szpitala.

16:47, 09.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BulkaBulka

1 0

Widać ze zaplecze Glamowskiego to wybitni specjaliści!!! 10:25, 10.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RogalskiRogalski

2 0

Tak, wybitni specjaliści jak pani Elszkowska, ktora jak pan bułkowski coś m.in. z ZUS-em podobno miała na pieńku... 22:45, 10.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jaja

1 0

stało się. Pan Bułkowski jest vice dyrektorem szpitala i będzie naprawiał jego finanse. Pewnie RIO i ZUS się mylili, że się nie nadaje hihi 22:17, 15.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

krzyskrzys

0 0

Bo ta partia , to sa sami oszusci i zlodzieje .

.
21:49, 22.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA