Zamknij
REKLAMA

Po 8 miesiącach rozstrzygnięto przetarg na ochronę obiektów miejskich w Grudziądzu

11:59, 26.07.2022 | .
Skomentuj
REKLAMA

Osiem miesięcy potrzebowali urzędnicy, aby rozstrzygnąć przetarg na ochronę obiektów miejskich w Grudziądzu.

Czy jest to działanie celowe, czy może niekompetencja urzędników?

Przetargi na ochronę obiektów miejskich w Grudziądzu ogłasza się co kilka lat. Zazwyczaj odbywa się to kilka miesięcy przed zakończeniem obowiązującej umowy, aby dać kontrahentom czas na przygotowanie ofert oraz uwzględnić ewentualne odwołania.

31 grudnia 2021r. kończyła się umowa z Grupą Wena ("zaprzyjaźniona firma" z...) na ochronę obiektów miejskich w Grudziądzu i tak, jak w latach ubiegłych przetarg na te usługi powinien być ogłoszony w połowie roku. Mając tę wiedzę szukaliśmy informacji o ogłoszeniu tego przetargu, ale bezskutecznie.

14 grudnia 2021r. zapytaliśmy Urząd Miejski w Grudziądzu, dlaczego nie ma jeszcze przetargu na ochronę w mieście? Ratusz odpowiedział:

Postępowanie dotyczące „Świadczenia usług ochrony mienia i osób dla członków Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o” zostało ogłoszone w dniu 19.11.2021 r. w trybie przetargu nieograniczonego. Oferta najkorzystniejsza przekraczała wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania. W związku z tą przesłanką, postępowanie zostało w dniu 20.12.2021 r. unieważnione.

Ok, może źle szukaliśmy informacji o tym przetargu, ale podobne problemy miały firmy chcące wziąć udział w tym przetargu. Ponadto dziwnym trafem specyfikacja przetargowa była bardzo skomplikowana i niewiele firm spełniało warunki ogłoszonego postępowania. Miasto zleciło w nim ochronę 48 obiektów miejskich, a spółka GPP zajęła się organizacją wyłonienia firmy.

Informacja o przetargu na świadczenie usług ochrony mienia i osób dla członków Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. pojawiła się w internecie 19 listopada o godzinie 12:46. Organizator przetargu dał czas kontrahentom na przygotowanie ofert do 29 listopada, czyli zaledwie 9 dni.

Czy była to próba ustawienia przetargu na ochronę w Grudziądzu? Tak twierdzą niektóre firmy z branży, które chciały wziąć udział w przetargu.

Co się dzieje dalej?

Do końca umowy na świadczenie usług ochroniarskich zostało zaledwie kilka dni, są święta i koniec roku, a na ogłoszenie nowego przetargu nie ma już czasu.

W związku z powyższym, aby zapewnić ciągłość świadczonych usług, zostanie wszczęta procedura zamówienia z wolnej ręki oraz równolegle będzie przygotowywany kolejny przetarg – pisze do redakcji w grudniu 2021r. rzecznik prezydenta Grudziądza.

Dlaczego przetarg został unieważniony?

Przecież miasto miało wiedzę ile będzie to kosztowało - Urząd Miejski wydał na ochronę obiektów miejskich w latach poprzednich:

  • w 2018 wydano na ochronę fizyczną – 348.689,29 zł, monitoring – 6.229,92 zł,
  • w 2019 wydano na ochronę fizyczną – 501.744,69 zł, monitoring – 4.459,50 zł,
  • w 2020 wydano na ochronę fizyczną – 480.851,63 zł, monitoring – 5.356,65 zł,
  • w 2021 wydano na ochronę fizyczną – 618.228,97 zł, monitoring – 5.250,40 zł.

Z kolei na ochronę obiektów jednostek podległych wydano:

  • 2020-21 – monitoring 7468,56 zł, ochrona fizyczna: 2 909 779,20 zł
  • 2017-19 – monitoring 10228,68; ochrona fizyczna: 3 411 887,52 zł

Z tej informacji wynika, że przetarg niesłusznie unieważniono, ponieważ najniższa oferta była zbliżona z wydatkami w latach ubiegłych. Wydatki zaprezentowane powyżej są w ujęciu rocznym, a przetarg przewiduje umowę na dwa lata. Dlaczego zaplanowało za mało środków na ten cel? Przypadek? 

Tak jak pisze do redakcji rzecznik prezydenta z powodu unieważnienia przetargu, aby zapewnić ciągłość świadczonych usług, zostanie wszczęta procedura zamówienia z wolnej ręki.

W tej sprawie wysłano jedno zapytanie i to do firmy, która dotychczas świadczyła usługi ochraniarskie w mieście. Dlaczego wysłano zapytanie tylko do jednej firmy? Za usługi świadczone z wolnej ręki Ratusz wypłacał firmie ochraniarskiej kilkaset tysięcy miesięcznie. Może o to chodziło?

Tak jak zapowiadał rzecznik Prezydenta, kolejny przetarg na w/w usługi został ogłoszony, ale dopiero w marcu 2022r.

W kolejnym przetargu ponownie do rywalizacji stanęły tylko dwie firmy i ponownie najniższą ofertę złożyła Agencja Ochrony DOGMAT Sp. z o. o. z Warszawy. Tym razem już oficjalnie zostało ogłoszone rozstrzygnięcie przetargu - zawiadomienie o wyborze oferty. Oferta w tym postępowaniu była podobna do oferty złożonej kilka miesięcy temu.

„Nieoczekiwanie” Grupa Wena, która przegrała przetarg złożyła odwołanie.

W dniu wczorajszym (4 kwietnia) jeden z uczestników postępowania złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z art. 577 ustawy Prawo Zamówień Publicznych „W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.” W związku z zaistniałą sytuacją, aby zapewnić ciągłość działania usług ochrony członkom Grupy Zakupowej, zostanie przeprowadzona procedura w trybie zamówienia z wolnej ręki.

W tej sytuacji przeprowadzono procedurę w trybie zamówienia z wolnej ręki i ponownie przedłużono umowę z dotychczasową firmą ochraniarską. Kolejne kilka miesięcy „zaprzyjaźniona" firma kasuje od miasta kilkaset tysięcy złotych miesięcznie.

[ZT]81240[/ZT]

Orzeczenie KIO zostało ogłoszone 25.04.2022 r., a  redakcja Grudziadz365.pl dzień później otrzymała z KIO orzeczenie w tej sprawie.

1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu odwołania nr 2 i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje zamawiającemu wezwać wykonawcę wybranego Konsorcjum do wyjaśnienia ceny lub kosztu lub ich istotnych części składowych na podstawie art.224 ust.1 ustawy Pzp. 

1.1. Umarza postępowanie w zakresie uwzględnionych zarzutów odwołania o nr 5, 6, 8.

1.2. Oddala w pozostałym zakresie zarzuty o nr 1,3,4,7.

2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Grudziądzki Park Przemysłowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (sł.: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego Grupa Wena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Józefa Włodka 11, 86-300 Grudziądz tytułem wpisu od odwołania.

2.2. zasądza od zamawiającego Grudziądzki Park Przemysłowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) na rzecz odwołującego Grupa Wena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Józefa Włodka 11, 86-300 Grudziądz tytułem wpisu od odwołania.

2.3. Pozostałe koszty stron znosi się wzajemnie.

Po orzeczeniu KIO kilka razy pytaliśmy Ratusz: Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie przetargu? Dopiero 17 maja, czyli prawie miesiąc po wydaniu wyroku przez KIO rzecznik prezydenta napisał do redakcji portalu:

Oczekujemy na wyrok z pisemnym uzasadnieniem, gdyż obecnie dysponujemy tylko sentencją. KIO  sporządza sentencje w ciągi 7 dni z urzędu i doręcza stronom, jednak jest to termin instrukcyjny. Zalecenia wynikające z orzeczenia KIO  tj.: "unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje zamawiającemu wezwać wykonawcę wybranego Konsorcjum do wyjaśnienia ceny lub kosztu lub ich istotnych części składowych na podstawie art.224 ust.1 ustawy Pzp" wykonamy po otrzymaniu uzasadnienia wyroku. Niezależnie od otrzymania w/w orzeczenia zaplanowaliśmy, że do 20.05 Wykonawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień. Po otrzymaniu wyjaśnień oferty zostaną ponownie zbadane w celu rozstrzygnięcia postępowania. Umowa z  wyłonionym wykonawcą powinna zostać zawarta od 01.07.2022 r. 

Tak się jednak nie stało. Tak Ratusz tłumaczy opieszałość urzędników:

Zgodnie z wyrokiem KIO, GPP unieważniło wybór oferty najkorzystniejszej i dokonało powołania biegłego, który zbada możliwość wykonania usługi za cenę, która została zaoferowana przez Wykonawcę DOGMAT. Póki co Miasto czeka na jej finał. W związku z powyższym wszelkie czynności zostają wstrzymane do czasu otrzymania wiążącej opinii.

Czy celowo opóźniano wszystkie działania w celu rozstrzygnięcia przetargu? Przecież KIO nie oczekiwało powołania biegłego jak pisze rzecznik prezydenta. Wystarczyło ponownie ocenić ofertę i wybrać najtańszą. Podczas powolnego działania urzędników „zaprzyjaźniona” firma ochraniarska dalej inkasuje kilkaset tysięcy złotych miesięcznie.

Czy zbliżamy się do finału rozstrzygnięcia przetargu? Czas pokaże, póki co 21 lipca 2022r. ponownie wybrano Agencję Ochrony Dogmat na zwycięzcę przetargu z kwotą 6 198 330,93.- (pismo)

Umowa ma zostać podpisana 1 sierpnia 2022r.

Z tego wynika, że „zaprzyjaźniona” firma straci duże zlecenie od miasta. Kiedy stało się to oczywiste dla "zaprzyjaźnionej" firmy przygotowano kolejne intratne zlecenie. Tym razem za to zlecenie zapłacą mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych - w tych podmiotach nie trzeba ogłaszać przetargów.

Kto stoi za "zaprzyjaźnioną" firmą i jakie otrzymała zlecenie napiszemy wkrótce.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (10)

ZzzZzz

16 3

Jeżeli to prawda. To czas dobrać się urzędnikom do tzw. duby. Błąd umyślnie napisałem. Wygląda na to że w kulki leci sobie to towarzystwo wzajemnej adoracji. Fuj. 14:57, 26.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

gośćgość

11 4

Stają się po prostu bezczelni😡 16:16, 26.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SzczęściaSzczęścia

1 1

Tak dalej 16:30, 26.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JaJa

7 3

Przetarg musi wygrać odpowiednia firma, która da w łapke 20:39, 26.07.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JaJa

2 1

Ciekawe, kto wziął 21:19, 26.07.2022


SkoczekSkoczek

3 5

Wszystkim fau....szywym hien.....om fakers niech robią tak dalej. 08:43, 27.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BossyBossy

9 0

Od 6-7 lat prokuratura nie daje rady wyjaśnić płac firmy pana Marka. Płacił 3/4/5 zł i z powodu mataczenia sprawa trafiła do Chełmna. Niestety tam też użyto wpływów i cała komenda nienumie wyliczyc i udowodnic ile powinni zarabiać pracujący w jego firmie. I kluczowe pytanie czemu wypłaty płacą do reki a nie na konto. Bo lista płac jest poprawna dla kontroli. A ludzie dostają ochłapy 21:47, 27.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NemoNemo

7 3

Mafia... Kasta... i ich kolesie, razem grillują to i razem kombinują jak nabić sobie kabzę, za rok wybory, ich czas się kończy !!!!!!!!!!!! 07:01, 28.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LukLuk

5 3

Jeszcze kogos to dziwi ?? Wcześniej już pisałem o nieprawidłowościach w przetargach organizowanych przez miasto. Nieprawidłowości są od lat a obecny urząd tylko to doprecyzowal usprawnił i zaczął działać na większa skale. Póki jest koryto to „świnie” będą jeść- tucznik to tucznik 10:41, 28.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

XmenXmen

5 0

Jeśli ktoś się odwołuje to chyba ma do tego podstawy prawda?A co jeśli okaże się że odwołujący ma rację? Najwązniejsze jest chyba bezpieczeństwo. Czytanie ze zrozumieniem i wyciąganie wniosków bywa trudne. 15:25, 30.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%