Zamknij

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe - rekrutacja do projektu

07:45, 27.03.2018 | J.R
REKLAMA
Skomentuj

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe w piątek, 30 marca rozpoczną III turę rekrutacji do projektu pn. „Grudziądzki start w biznesie”. Dokumenty będą przyjmowane do 9 kwietnia.

Spółka zaprasza na  spotkania informacyjne:

  • 4 kwietnia, godz. 10.00 - budynek byłego Oddziału Zamiejscowego UMK przy ul. Sienkiewicza 22, sala 101, I piętro - mieszkańców Grudziądza,
  • 5 kwietnia, godz. 10.00 - budynek Urzędu Miasta i Gminy Łasin przy ul. Radzyńskiej 2 -  mieszkańców powiatu grudziądzkiego.

Przypomnijmy, celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, mieszkających na terenie miasta Grudziądza i powiatu grudziądzkiego, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zainteresowani, do których skierowany jest projekt muszą mieć powyżej 30 lat i należeć co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach wsparcia GPK oferuje:

bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym,
szkolenia i doradztwo z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo o charakterze specjalistycznym, w tym asystenturę z wykorzystaniem mentoringu (zajęcia indywidualne i grupowe).

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.gpk.grudziadz.pl oraz w:

- Biurze Projektu

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ,

ul. Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz,

tel./fax: 56 46 12 377

e-mail: [email protected]

 

- Punkcie Konsultacyjnym

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

ul. Parkowa 22, pokój 303.

 

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w Biurze Projektu w godz. 7.30-15.30. Należy je dostarczyć w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Grudziądzki start w biznesie” osobiście, pocztą lub kurierem.

Warto dodać, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3  - Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienie w regionie. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 1 676 123,52 zł, w tym wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 424 704,99 zł i budżetu państwa: 213 612,35 zł. (grudziadz.pl)

(J.R)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© grudziadz365.pl | Prawa zastrzeżone