Zamknij
REKLAMA

Autor Bilansu Otwarcia nie zgadza się z Markiem Sikorą. Oświadczenie

18:58, 02.10.2019 | J.R
Skomentuj
REKLAMA

W ramach wypowiedzi z dnia 24 września 2019 r., Marek Sikora zakwestionował rzetelność danych przedstawionych w „Bilansie Otwarcia Miasta Grudziądz”. Swoje twierdzenia uzasadnił otrzymaniem dyplomu za zajęcie 6 miejsca w rankingu czasopisma Wspólnota oraz informacjami zawartymi w prezentacjach przygotowanych na potrzeby miesięcznych sprawozdań Prezydenta Grudziądza. Jednocześnie były wiceprezydent miasta, omawiając część finansową Bilansu, całkowicie pominął aspekty budżetowe podejmowanych działań i nie odniósł się do żadnego oficjalnego dokumentu, bądź źródła danych, które mogłoby potwierdzić jego słowa.

Niemniej odpowiadając na stawiane zarzuty, należy wyjaśnić, że ranking czasopisma Wspólnota i zajęcie 6 miejsca w wykorzystaniu środków UE wśród miast na prawach powiatu (bez miast wojewódzkich), odnosił się do stanu w latach 2004-2014. Tymczasem sytuacja przedstawiona w „Bilansie Otwarcia Miasta Grudziądz” dotyczy efektów zarządzania miastem w latach 2014-2018. W kolejnych rankingach pozycja miasta była coraz niższa, ponieważ w analizowanym okresie gwałtownie zmalał poziom dochodów z tytułu uzyskiwanych dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które wpłynęły do budżetu miasta (ranking 2014-2018). Przełożyło się to na załamanie wszystkich wydatków inwestycyjnych i finalnie skutkowało zajęciem w ostatnim rankingu czasopisma Wspólnota pozycji 44 na 48 sklasyfikowanych miast na prawach powiatu (4 miejsce od końca).

Ponadto, w związku z kwestionowaniem przez Marka Sikorę wiarygodności danych wykorzystanych przy pracach nad „Bilansem Otwarcia Miasta Grudziądz”, należy wyjaśnić, że część finansowa dokumentu została przygotowana w oparciu o analizę sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Miasta Grudziądza za lata 2014-2018. Dokumenty dla poszczególnych lat zawierają realne dane i opis wskazujący w jakim stopniu zadanie zostało wykonane. Sprawozdania z wykonania budżetu są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy-miasto Grudziądz i za każdym razem podpisywane przez Prezydenta Miasta (dane dostępne na BIP). Zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Ponadto obowiązujące przepisy nakazują, aby każde sprawozdanie zostało przekazane do Ministerstwa Finansów, a także Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu uzyskania opinii dotyczącej wykonania budżetu, co dodatkowo potwierdza rzetelność wykorzystanego źródła danych. Z tego względu sprawozdania z wykonania budżetu stanowią podstawowe i wiarygodne źródło informacji o zrealizowanych dochodach, wydatkach oraz innych operacjach finansowych, które miały miejsce w budżecie miasta. Na ich podstawie zostały przygotowane zestawienia przedstawione w ramach „Bilansu Otwarcia Miasta Grudziądz”, w tym kwestionowana przez Marka Sikorę tabela przedstawiająca 10 paragrafów dochodów o największym udziale w budżecie miasta w latach 2014-2018. Wskazane zestawienie zawiera rzeczywistą wartość głównych dochodów, jakie wpłynęły do budżetu miasta w analizowanych latach, a ich wysokość znajduje potwierdzenie w dokumentach księgowych i sprawozdawczych. Dodatkowo szczegółowe wyjaśnienie niskiego poziomu dochodów z budżetu UE na realizację inwestycji w latach 2017 i 2018 zostało przedstawione w dalszej części Bilansu. Jednocześnie odnosząc się do inwestycji w oświatę oraz pomoc społeczną, należy wyjaśnić, że poziom finansowania tych zadań rażąco odbiegał od nakładów ponoszonych przez inne miasta na prawach powiatu o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Podanie przez Marka Sikorę kilku inwestycji, z tytułu realizacji których w latach 2014-2018 łączna wartość wydatków majątkowych nie przekracza 20 mln zł tylko potwierdza brak należytej dbałości o wszystkie posiadane obiekty. 

Podsumowując, podważanie przez Marka Sikorę wiarygodności danych przedstawionych w „Bilansie Otwarcia Miasta Grudziądz” stanowi próbę usprawiedliwienia braku podejmowania wystarczających działań w celu odpowiedniego zarządzania miastem i prowadzenia stabilnej polityki inwestycyjnej. Natomiast popieranie własnych twierdzeń nieaktualnymi materiałami prasowymi oraz promocyjnymi, zamiast wiarygodnymi źródłami danych wynikających z ksiąg rachunkowych i sprawozdań budżetowych, mogło oznaczać brak dostatecznej wiedzy niezbędnej do odpowiedzialnego zarządzania miastem.  Hubert Goska, Główny ekonomista  Firma Curulis

(J.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz