Zamknij
REKLAMA
pakowanie, etykietowanie, kontrola wagi i jakości
StPr/22/1810
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2022
wynagrodzenie od od 20 PLN

zgodny
StPr/22/1811
data rozpoczęcia pracy od 11.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Sprzedaż towru (branża instalacji sanitarnej i gazowej)
StPr/22/1813
data rozpoczęcia pracy od 11.08.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

wydawanie posiłków
StPr/22/1816
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

obsługa maszyn i urządzeń ciągu nawęglania, eksploatacja układów taśmociągów podawania paliw stałych do kotłów, eksploatacja układu podajników wstęgowych biomasy do kotłów, kontrola stanu technicznego urządzeń i instalacji, zgłaszanie usterek.
StPr/22/1794
data rozpoczęcia pracy od 09.08.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

obsługa klientów z Ukrainy
StPr/22/1796
data rozpoczęcia pracy od 09.08.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

zgodna z zawodem
StPr/22/1797
data rozpoczęcia pracy od 09.08.2022
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

zgodny z zawodem
StPr/22/1798
data rozpoczęcia pracy od 09.08.2022
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

zgodny z zawodem
StPr/22/1799
data rozpoczęcia pracy od 09.08.2022
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

zgodny z zawodem
StPr/22/1800
data rozpoczęcia pracy od 09.08.2022
wynagrodzenie od od 3 900 PLN