Zamknij
REKLAMA

Młodszy(a) pielęgniarz(ka) Zamiejscowego Oddziału Ginekologiczno Położniczego w

Nr oferty: StPr/22/4413Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Wybickiego 10/22, 86-300 Grudziądz, powiat: m. Grudziądz, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: - Terminy przyjęć kandydatów do służby: pierwszy kwartał 2023 r. Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. OFERUJEMY: - stałą pracę, - pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, - możliwość rozwoju zawodowego, - awanse związane z podwyższaniem uposażenia. Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy: - wypłatę raz w roku dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariusza i jego członków rodziny, - wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny, - ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby, - wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia, - raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie, - nagrody uznaniowe, - nagrody jubileuszowe, - dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie, - dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.
Rodzaj umowy: Powołanie
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: dwie zmiany
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 02.01.2023
Wynagrodzenie brutto: od 4 580 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe, medyczne
  Uprawnienia:
  • Położna – prawo wykonywania zawodu
   Wymagania pożądane
   Wykształcenie:
   • wyższe (w tym licencjat), medyczne
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować. Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu (położna).
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: Areszt Śledczy w Bydgoszczy
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomo
    Osoba do kontaktu:
    Numer telefonu:
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: WYMAGANE DOKUMENTY: Kandydat do służby składa następujące dokumenty: 1. Podanie o przyjęcie do służby skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wskazując Zakład Karny lub Areszt Śledczy oraz stanowisko o które się ubiega; 2.
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
    zgodny
    StPr/22/2826
    data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    zgodny
    StPr/22/2827
    data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    zgodny
    StPr/22/2828
    data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    zgodny
    StPr/22/2829
    data rozpoczęcia pracy od 28.11.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    zgodny
    StPr/22/2849
    data rozpoczęcia pracy od 28.11.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    obsługa klienta na dziale wędlin oraz serów
    StPr/22/2810
    data rozpoczęcia pracy od 28.11.2022
    wynagrodzenie od od 19,7 PLN

    zgodny z zawodem
    StPr/22/2809
    data rozpoczęcia pracy od 25.11.2022
    wynagrodzenie od od 1 505 PLN

    agrochemiczna obsługa rolnictwa w w/w rejonie (powiat brodnicki, powiat grudziądzki, powiat nowomiejski w tym gmina : Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie), badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego,działalność szkoleniowa, informacyjna i doradcza w sprawach nawożenia, pobieranie próbek do badań monitoringowych, pobieranie próbek nawozów mineralnych, organicznych, naturalnych i środków wspomagających uprawę roślin wg potrzeb terenu.
    StPr/22/2788
    data rozpoczęcia pracy od 23.11.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    zgodny z zawodem
    StPr/22/2789
    data rozpoczęcia pracy od 23.11.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    - Terminy przyjęć kandydatów do służby: pierwszy kwartał 2023 r. Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. OFERUJEMY: - stałą pracę, - pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, - możliwość rozwoju zawodowego, - awanse związane z podwyższaniem uposażenia. Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy: - wypłatę raz w roku dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariusza i jego członków rodziny, - wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny, - ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby, - wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej w wysokości pobieranego uposażenia, - raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie, - nagrody uznaniowe, - nagrody jubileuszowe, - dla funkcjonariuszy przechodzących w służbę stałą zasiłek na zagospodarowanie, - dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.
    StPr/22/4413
    data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
    wynagrodzenie od od 4 580 PLN

    REKLAMA