Zamknij
REKLAMA
Tworzenie wzorów tatuaży. Wykonywanie tatuaży zgodnie ze wzorem.
StPr/21/0629
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

produkcja opakowań foliowych
StPr/21/0624
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

zgodny
StPr/21/0627
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przygotowywanie surowca do produkcji (wrzucanie surowca do maszyny topiącej), raportowanie wyników pracy do lidera produkcji, wykonywanie prostych napraw maszyny topiącej, obsługa skanera, skanowanie palet.
13/4/2021
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych, opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym, prowadzenie zajęć z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
StPr/21/0616
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

układanie kostki brukowej, prace przygotowawcze
StPr/21/0618
data rozpoczęcia pracy od 19.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie rozliczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, analiza akt i prowadzenie rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, ewidencjonowanie składek, opracowywanie decyzji w sprawie obejmowania, wyłączania, wymiaru składki dodatkowej z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, opracowywanie decyzji w sprawie udzielania ulg w spłacie należności z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników, prowadzenie przymusowego dochodzenia należności z tytułu składek, obsługa stanowiska informacji tj. przyjmowanie wniosków o objęcie i wyłączenie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników i domowników, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulg i umorzeń, przyjmowanie dokumentacji związanej z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, sprawdzanie kompletność zgłoszenia do ubezpieczenia, udzielanie wyjaśnień z zakresu podlegania, ustania ubezpieczenia rolniczego, udzielonych ulg i umorzeń. Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek Placówki Terenowej w Grudziądzu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada windę. Winda nie jest dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Miejsce wykonywania pracy znajduje się na drugim piętrze budynku. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami.
StPr/21/1281
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

zgodny
StPr/21/0612
data rozpoczęcia pracy od 16.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

prowadzenie analiz z zakresu ogrzewnictwa, prowadzenie analiz pracy miejskiego systemu ciepłowniczego, udział w przygotowaniu i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji o nowych rozwiązaniach technicznych,
StPr/21/0601
data rozpoczęcia pracy od 14.05.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

zarządzanie zespołem podległych pracowników- wyznaczanie, kontrolowanie zadań, sprawowanie nadzoru nad procesem produkcji, nadzór nad dokumentacją, dbałość o przestrzeganie przepisów BHP, pomoc pracownikom.
StPr/21/0602
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN