Zamknij
REKLAMA

Sprawa rozwodowa a zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego

15.29, 26.08.2022 materiał partnera

Rozwód dla większości małżeństw to sytuacja krytyczna. Rozpadają się plany i oczekiwania względem dalszej wspólnej przyszłości. Do tego często dochodzi lęk o sprawy finansowe. W niektórych sytuacjach dobrze jest pomyśleć o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego. Dzięki niemu rodzic pozostający z dziećmi (zwykle jest to kobieta) będzie miał zapewnione środki utrzymania swoich dzieci. Warto zatem wiedzieć, jak uzyskać postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego.

Zabezpieczenie roszczenia przed rozwodem

Istotą zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego jest zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby dzieci w trakcie trwania rozwodu. Zasadniczo postanowienie takie wydawane jest na konkretny okres – od danego dnia aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania rozwodowego. Jak więc widać, jest to instytucja aktualna na czas trwania spraw rozwodowych. Jak bowiem wiadomo, czasami ciągną się one miesiącami, a nawet dłużej. By zapewnić realizowanie potrzeb dzieci, warto postarać się o takie postanowienie związane z alimentami.Egzekwowanie środków jest więc możliwe właśnie we wspomnianym okresie, w którym aktualne jest postanowienie. Należy dochodzić tych środków w trakcie trwania rozwodu, gdyż wydanie postanowienia o rozwodzie prowadzi to tzw. upadku zabezpieczenia. Później już rodzic płaci alimenty zasądzone w wyroku, a nie w postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego.Instytucja ta pozwala na spokojne planowanie życia codziennego (zwykle) dla matki dziecka bądź dzieci. Nieraz rozwodowi towarzyszy wiele emocji, a także czynów mających zmusić drugą stronę do konkretnych deklaracji bądź decyzji. Aby los dzieci w tym trudnym czasie był zabezpieczony, naprawdę warto postarać się o ochronę środków finansowych związanych z codziennymi wydatkami i utrzymaniem.

Zobacz również: Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego

Upadek zabezpieczenia

Jak zatem wspomniano, brak dochodzenia środków w czasie rozwodu prowadzi do upadku zabezpieczenia. Oznacza to, że po wydaniu prawomocnego wyroku rozwodowego przez sąd nie można już dochodzić kwot określonych w zabezpieczeniu. Od tego momentu obowiązują osobę zobowiązaną do świadczenia alimenty określone w wyroku. Dlatego też egzekwowanie pieniędzy z postanowienia możliwe jest w czasie sprawy rozwodowej. Bywa, że okres ten rozciąga się w miesiącach, a czasami nawet w latach.Na mocy art. 7541 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego do upadku zabezpieczenia dochodzi, „jeżeli uprawniony w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego zabezpieczone roszczenie, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, nie wniósł o dokonanie czynności egzekucyjnych”. Należy jednak pamiętać, że na mocy orzeczenia sądowego lub ustawy pojawiają się wyjątki od tej zasady.Do konkretnej daty zobowiązanego dotyczą wpłaty kwot określone w postanowieniu, a później już w wyroku.

Spłaty po rozwodzie

Inną kwestią związaną z rozliczeniami rozwodzącej się pary są spłaty po rozwodzie. Dochodzi bowiem do podziału majątku, często ze spłatą na rzecz jednego małżonka. Sąd orzeka w tej kwestii na podstawie wniosku o podział majątku. Jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości, zawsze można wnieść o wykładnię orzeczenia do sądu, który wydał postanowienie, lub o wydanie uzasadnienia w sprawie.

Źródło: Rozwodowy.pl

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%