Zamknij
REKLAMA

XXXVI sesja Rady Miejskiej Grudziądza VIII kadencji - transmisja na żywo

11.03, 25.11.2020 J.R
Skomentuj
REKLAMA

XXXVI sesja Rady Miejskiej Grudziądza VIII kadencji - transmisja na żywo

Porządek Obrad:

1. Sprawy porządkowe:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • przedstawienie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołów  z:  XXVIII, XXIX i XXX sesji.

2. Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.

3. Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 2.

4. Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 wg stanu na 30 września 2019 r. gminy-miasto Grudziądz.

6. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem:

 • głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
 • stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 • głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 • głosowanie nad projektem uchwały;

7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego rzeką Rudniczanką, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, zielenią leśną i Jeziorem Wielkim Rudnickim:

 • głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
 • stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 • głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 • głosowanie nad projektem uchwały.

8. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

9. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz.

10. Uchwała w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej.

11. Uchwała w sprawie przekazania petycji.

12. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu Rady Miejskiej Grudziądza o zabezpieczenie w ustawie budżetowej na rok 2021 środków niezbędnych do pokrycia faktycznych wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodzin, systemu pieczy zastępczej oraz edukacji publicznej (inicjatywa klubu).

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2020 rok.

14. Uchwała zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą - miasto Grudziądz a gminą Grudziądz w sprawie współpracy dotyczącej koordynacji układu linii komunikacyjnych łączący publiczny transport zbiorowy organizowany przez gminę - miasto Grudziądz oraz gminę Grudziądz, wspólnego systemu informacji pasażerskiej, udostępniania infrastruktury przystankowej oraz wspólnego biletu obowiązującego w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Grudziądz i gminy - miasto Grudziądz.

15. Oświadczenia.

16. Zakończenie obrad.

(J.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

CzytelniczkaCzytelniczka

1 0

Wszystko wszystkim, przekręty przekrętami, ale gdzie jest PAN BAJECZNY???? Halo? Dzięki Panu można było się chociaż uśmiechnąć po czytaniu tych wszystkich artykułów. 19:19, 25.11.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%