Zamknij
REKLAMA

XLIII  sesja Rady Miejskiej Grudziądza. Transmisja na żywo

11.07, 28.04.2021 J.R
Skomentuj
REKLAMA

XLIII  sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 28 kwietnia  2021 r. o godz. 11:00.

Transmisja na żywo

Porządek Obrad* :

1. Sprawy porządkowe:

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu  z XXXVII sesji.

2. Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.

3. Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 2.

4. Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

5. Informator o  działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu  za 2020 rok.

6. Stan Ochrony przeciwpożarowej miasta Grudziądza (analiza zabezpieczenia operacyjnego) w roku 2020.

7. Analiza roczna za 2020 rok o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie grudziądzkim  i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

8. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Grudziądzu za 2020 rok.

9. Roczna Informacja dotycząca działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grudziądzu oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatów grodzkiego i ziemskiego Grudziądz w 2020 roku.

10. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023 za rok 2020.

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w 2020 roku.

12. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z realizacji zadań w zakresie pieczy zastępczej w 2020 roku.

13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020.

14. Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.

15. Informacja o realizacji w 2020 roku Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”.

16. Informacja o realizacji w 2020 roku programu „Grudziądzka Karta Seniora”.

17. Sprawozdanie z działalności Grudziądzkiej Rady Seniorów w 2020 roku.

18. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”.

19. Informacja o wkładach wniesionych przez gminę-miasto Grudziądz do spółek prawa handlowego w 2020 r.

20. Informacja Prezydenta Grudziądza o zgłaszanych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy za 2020 r.

21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu na 2021 rok.

22. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2021-2043.

23. Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy – miasto Grudziądz  w 2021 roku.

24. Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy – miasto Grudziądz w 2021 roku.

25. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

26. Uchwała w sprawie oceny działalności w 2020 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”.

27. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

28. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Grudziądza.

29. Uchwala w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2021 rok.

30. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Grudziądza (ORA-III.1510.2.2021).

31. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Grudziądza (ORA-III.1510.3.2021).

32. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o przeprowadzenie referendum ludowego.

33. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

34. Oświadczenia.

35. Zakończenie obrad.

(J.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (2)

ŁysyŁysy

0 0

Gejowski...e chłopczyki 13:52, 28.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WitamonkiWitamonki

0 0

I Bułgarki na dokładkę 16:46, 28.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%