Zamknij

Trwa rozbiórka budynku przy ul. Droga Mazurska 6A w Grudziądzu

12:31, 03.04.2018 | J.R
REKLAMA
Skomentuj

Trwa rozbiórka budynku przy ul Droga Mazurska 6A w Grudziądzu, której projekt został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Grudziądza  pod koniec zeszłego roku. Budynek jest konstrukcją blaszaną przeznaczoną do wyłączenia z eksploatacji oraz wyburzenia. Mieszkańcy budynku otrzymali zamienne lokale mieszkalne. Jedna z rodzin zamieszkiwała bez tytułu prawnego od roku 2007. Pomimo tego MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu dążyło do ugodowego rozwiązania sprawy związanej z wysiedleniem rodziny. Od października 2016 r. Spółka zaproponowała  dwie zamiany na lokal dwupokojowy oraz lokal trzypokojowy (oba wyposażone w instalację c.o.), z których były najemca zrezygnował  i nie wyraził zgody na opuszczenie lokalu. W związku z wyczerpaniem drogi polubownej Spółka uzyskała prawomocny wyrok o eksmisję z lokalu mieszkalnego podtrzymany przez Sąd II Instancji.

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem o eksmisję Sąd Rejonowy w Grudziądzu nakazał pozwanym opuszczenie, opróżnienie i wydanie zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Droga Mazurska 6a.

We wrześniu 2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu dążąc do możliwości ponownego ugodowego rozwiązania sprawy, wykonując zadanie własne gminy oraz dysponując odpowiednim lokalem socjalnym zaspokajającym podstawowe potrzeby mieszkaniowe wskazało go pozwanym jako osobom objętym wcześniej wspomnianym Wyrokiem Sądowym zgodnie z obowiązującą literą prawa. Lokal socjalny spełniał wszelkie warunki do zamieszkania określone w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / tekst jednolity Dz.U. 2014r. poz. 150/. Przedmiotowy lokal socjalny w myśl rozumianych przepisów nadaje się do zamieszkania, zapewnia co najmniej 5 m² powierzchni mieszkalnej dla gospodarstwa wieloosobowego /w tym przypadku jest to 15,86 m² pm./, posiada dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę, posiada dostęp do ustępu w budynku (łazienka z wc), posiada oświetlenie naturalne jak i elektryczne, możliwość ogrzewania (c.o. gazowe), niezawilgocone przegrody budowlane, możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków /na stanie lokalu/. Pod względem technicznym nie ma żadnych zastrzeżeń do przekazania lokalu pod zasiedlenie.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza we wrześniu 2017 r. na wniosek osób pozwanych przeprowadził czynności wyjaśniające w sprawie stanu technicznego i sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Droga Mazurska 6a. Spółka jako zarządca budynku potwierdziła planowaną rozbiórkę budynku zgodnie z decyzją wydaną przez Prezydenta Grudziądza z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz oświadczyła o braku celowości dokonywania inwestycji w budynku. Podkreślić należy, że pozwani zajmowali lokal bez tytułu prawnego i nie zamieszkiwali w nim na stałe.

W październiku 2017 r. w powyższej nieruchomości doprowadzono do kradzieży elementów instalacji centralnego ogrzewania i niekorzystnego rozporządzenia mieniem, które było sukcesywnie oddawane do skupu złomu przez członka rodziny pozwanej wobec, którego toczy się aktualnie postępowanie w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. W/w działał na niekorzyść Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu powodując świadomą dewastację instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

W sprawie dzikich lokatorów, którzy zajmowali tą nieruchomość interweniował również radny PIS-u Krzysztof Kosiński zarzucając zarządcy nieruchomości w Mniszku działanie niezgodnie z polityką mieszkaniową miasta Grudziądza. Żądał przyznania prawa do lokalu o wyższym standardzie niż to jakie zaproponował MPGN. Swoje pismo w sprawie wstrzymania eksmisji przesłała również posłanka PIS Iwona Michałek. Wskazując w nim, że wszystkie propozycje lokali socjalnych dla eksmitowanej rodziny "nie spełniają elementarnych podstaw do godnego, bezpiecznego i zdrowego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez ludzi". 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu kilkakrotnie zachęcało lokatorów do współpracy w zakresie jak najszybszej zmiany miejsca zamieszkania do wskazanego lokalu socjalnego, w którym obowiązuje niski czynsz socjalny tj. 1,10zł/m², a otrzymanie tytułu prawnego do lokalu mogłoby uprawnić do otrzymania pomocy socjalnej w formie dodatku mieszkaniowego po spełnieniu przesłanek wynikających z Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. z późn.zm.

W dniu 20 marca br. podczas częściowych prac rozbiórkowych budynku lokatorzy otworzyli lokal mieszkalny i częściowo go opróżnili pozostawiając lokal w wysokim nieładzie oraz nie zabezpieczyli lokalu pozostawiając go dostępnym dla osób trzecich.

Aktualnie Spółka prowadzi postępowanie administracyjne w celu uprzątnięcia porzuconego lokalu czego skutkiem będzie dodatkowe obciążenie finansowe dla w/w. Powyższe świadome i celowe działanie na niekorzyść Spółki jest odpowiedzią najemcy na dążenie Spółki do ugodowego rozwiązania problemu w szerokim jego spektrum na korzyść pozwanych.

(J.R)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

DarekDarek

0 0

Dlaczego w miesiącu wrześnie ale w październiku???? Jeśli już robić błędy to dla każdego miesiąca. Wrzesień nie jest żadnym wyjątkowym miesiącem ? 16:46, 03.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

marekmarek

0 0

zwraca uwagę na błędy a sam je robi hihi 18:38, 03.04.2018


EWAEWA

0 0

Ma wyroki w I i II instancji, dawali jej mieszkanie, syn ukradł kaloryfery i jeszcze "fika"? 08:53, 04.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© grudziadz365.pl | Prawa zastrzeżone