Zamknij

Sprawdziliśmy stan wody pitnej w Grudziądzu

09:24, 27.06.2018 | S.K
REKLAMA
Skomentuj

W styczniu bieżącego roku odnotowano przypadki zakażenia wody w Grudziądzu. Wtedy sprawa dotyczyła m.in. basenu na os. Lotnisko, który został zamknięty. Powodem okazała się groźna bakteria. W natryskach przy kąpielisku znacznie przekroczone były normy zawartości bakterii Legionella, które mogą powodować  u mniej odpornych osób zapalenie płuc. Zaznaczmy: bakterie te nie znajdowały się w basenie, tylko w instalacji doprowadzającej ciepłą wodę do pryszniców. - Korzystanie z basenu bez użycia natrysku jest jednak niemożliwe, stąd wówczas zapadła decyzja o wyłączeniu z użytku całego obiektu.

Postanowiliśmy sprawdzić jak aktualnie wygląda sytuacja wody w naszym mieście.  Wysłaliśmy zapytania do Miejskich Wodociągów, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz do OPEC-u.

Pani Małgorzata Paździor-Roclawski – rzecznik MWiO w Grudziądzu poinformowała:

„Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. dostarcza mieszkańcom wodę (zimną), która spełnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i nie zanotowano żadnego przypadku jej skażenia. Na terenie Grudziądza wyznaczonych  jest 17 punktów zgodności, w których jakość wody do picia (woda zimna) jest na bieżąco monitorowana zarówno przez służby akredytowanego Laboratorium Centralnego MWiO jak i Sanepid. Ciepłą wodę użytkową przygotowują jej dostawcy we własnym zakresie, w oparciu o swoją wewnętrzną sieć wodociągową, za którą MWiO nie odpowiada.

Bakteria Legionella występuje m.in. w aerozolach wody ciepłej – np. pod prysznicami. Badania na obecność Legionelli mają za zadanie określenie stanu czystości instalacji ciepłej wody użytkowej sieci wewnętrznej w obiektach. Do zakażenia może dochodzić w wyniku inhalacji aerozolu.

Nie posiadamy informacji nt. stanu jakości wody ciepłej. Nasze akredytowane Laboratorium oferuje jednak wykonanie na zlecenie badań na obecność bakterii Legionella. Odnośnie stanu jakości wody ciepłej w Grudziądzu i ewentualnych przypadków stwierdzenia jej skażenia właściwą instytucją do udzielenia informacji w tym zakresie jest Sanepid."
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu uspokaja: „Woda na terenie Grudziądza była dobra, jest dobra i nie jest skażona bakteriami.” 

Natomiast w odpowiedzi Spółki OPEC-SYSTEM czytamy:

„Zarówno zimna woda, jak i ciepła to ta sama woda pochodząca z sieci wodociągowej, z tą różnicą, że ciepła woda użytkowa jest podgrzewana np. w urządzeniach węzła cieplnego (wtedy kiedy to OPEC-SYSTEM jest dostawcą ciepła systemowego).

Bakterie Legionelli istnieją już w zimnej wodzie. Kolonizacji bakterii sprzyja temperatura w zakresie 25-45 °C (wg. literatury optymalna temperatura do ich rozwoju wynosi 38 °C). Stąd problem dotyczy ciepłej, a nie zimnej wody.

Sprzyjające warunki do rozwoju bakterii to oprócz temperatury przede wszystkim niesprawna lub sporadycznie używana instalacja odbiorcza. Problem pojawia się zwłaszcza gdy dochodzi do czasowych zastojów w jej poborze. Dotyczy to najczęściej źle zaprojektowanych instalacji w dużych obiektach, tj. bez cyrkulacji, przewymiarowanych oraz z tzw. „martwymi odgałęzieniami”. W temperaturze 55°C bakterie Legionella żyją około 20 min, w temperaturze 60°C – około 2 minut, a giną w temperaturze około 70°C. Poniżej temperatury 20 °C stopień rozmnażania znacząco spada, ale bakteria może przetrwać w stanie uśpienia przy dużo niższych temperaturach do czasu pojawienia się sprzyjających warunków rozwoju.

Bakterie Legionella są groźne dla człowieka tylko wówczas, gdy dostaną się do płuc w postaci wodno-powietrznego aerozolu (krople mgły pod natryskiem, systemy klimatyzacji). Najbardziej niebezpieczne są dla osób o osłabionym układzie odpornościowym (osoby starsze, chore na choroby płuc, palacze, nadużywające alkohol, pacjenci po przeszczepach).

Nasza Spółka wspiera administratorów i właścicieli obiektów w walce z Legionellą poprzez wykonywanie przegrzewów ciepłej wody użytkowej (okresowe podniesienie temperatury c.w.u. do 60-70 0C na wniosek klienta).  W niektórych placówkach miejskich (DPS, internaty, szkolne baseny) dodatkowo przeprowadzana jest chemiczna dezynfekcja c.w.u. poprzez dozowanie w węźle cieplnym do instalacji c.w.u. dwutlenku chloru w ilości 0,3 mg/dm3 wody.”

 Tak więc mieszkańcy Grudziądza mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ woda w naszym mieście jest czysta i spełnia wszelkie wymagania oraz normy.

(S.K)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© grudziadz365.pl | Prawa zastrzeżone