Zamknij
REKLAMA

Pożyczki unijne dla mikroprzedsiębiorstw. Nawet 100 tys. PLN

11:48, 03.10.2019 | J.R
Skomentuj

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. wraz ze wspólnikiem Spółką Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tworzący Konsorcjum Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw realizuje projekt w ramach produktu POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) – Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wkładu własnego Konsorcjum Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw.

Cel Projektu:

Celem projektu jest udzielanie pożyczek unijnych mikroprzedsiębiorcom z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Kto może otrzymać pożyczkę unijną?

Pożyczkę może otrzymać mikroprzedsiębiorca, mający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat,
 • nie ma zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
 • nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie upadłościowe (układowe, likwidacyjne), ugodowe bankowe,
 • nie widnieje w bazach nierzetelnych dłużników,
 • zobowiąże się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel.

Pożyczka nie może być udzielana mikroprzedsiębiorcy:

 • sektora rolniczego,
 • sektora leśnictwa i łowiectwa,
 • sektora zbrojeniowego,
 • sektora rybołówstwa,
 • prowadzącemu działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska,
 • będącemu w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisu art.1 ust.7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 (Dz.Urz. UE L214 z 09.08.2008).

Wysokość pożyczki:

Od 5 tys. do  100 tys. zł z okresem spłaty do 60 miesięcy (możliwe wydłużenie spłaty do 66 miesięcy i karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy). Jednemu mikroprzedsiębiorcy przysługują 3 pożyczki maksymalnie po 100 tys. zł.

Cel pożyczki:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
 • zakup i modernizacja wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, przy czym finansowanie zakupu samochodu osobowego musi być ekonomicznie uzasadnione a zakup taki będzie służył wyłącznie działalności gospodarczej oraz będzie miał niepodważalny wpływ na rozwój firmy;
 • inwestycje w wartości niematerialne i prawne;
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju Mikroprzedsiębiorstw, w tym cele obrotowe, zgodnie z przepisami prawa unijnego, z zastrzeżeniem, że finansowanie kapitału obrotowego ma miejsce wyłącznie do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki, a przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie;

finansowanie nabycia nieruchomości, z zastrzeżeniem:

 • przeznaczenia łącznie do 10% środków wypłaconych na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych. Zapis ten nie dotyczy sytuacji, w której głównym przedmiotem nabycia jest budynek lub lokal, a grunt pełni funkcję służebną w stosunku do tej nieruchomości i jest niezbędny z punktu widzenia działalności gospodarczej, która ma być prowadzona w nabywanym budynku lub lokalu,
 • nabycia budynków, lokali bądź ich części możliwe jest jedynie w sytuacji, w której nieruchomości te są bezpośrednio związane z wytwarzaniem produktów / świadczeniem usług / obrotem towarami oraz wiążą się z zastosowaniem zasobów mikroprzedsiębiorstwa (takich jak np. urządzenia, siła robocza, techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały surowce) i w całości przeznaczone na cele związane wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą mikroprzedsiębiorcy,
 • nabycia budynków, lokali bądź ich części jedynie po udokumentowaniu zasadności ich finansowania pod kątem opłacalności ekonomicznej takiej inwestycji w odniesieniu do rodzaju, charakteru i skali prowadzonej działalności i alternatywnych sposobów zaspokojenia potrzeb lokalowych przedsiębiorcy,

W przypadku nabywania nieruchomości, która pełniła funkcje mieszkalne, mikroprzedsiębiorca zobowiązany jest do przekształcenia tej nieruchomości w całości na cele związane wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oprocentowanie:

 • dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 36 miesięcy – 0,95%,
 • dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji od 1,85% (obszary inteligentnej specjalizacji – kliknij),
 • dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą od 36 do 60 miesięcy – 2,85%.

Oferowane pożyczki unijne:

 • mają stałe oprocentowanie,
 • udzielane są bez prowizji i innych dodatkowych kosztów,
 • są spłacane wraz z odsetkami w ratach miesięcznych,
 • nie wymagają wkładu własnego.

Zabezpieczenia:

1. każdorazowo weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;

2. oraz drugi rodzaj zabezpieczenia:

 • ustanowienie współwłasności rzeczy ruchomej oznaczonej co do tożsamości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • poręczenie wg prawa cywilnego, wekslowego,
 • zastaw wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • inne, na które wyrazi zgodę Konsorcjum;

3. o wyborze dodatkowej formy zabezpieczenia pożyczki ostatecznie decyduje Konsorcjum na podstawie wyniku przeprowadzonej analizy finansowo-ekonomicznej oraz oceny wniosku;

4. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jak też w przypadku osoby fizycznej będącej poręczycielem, pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak też na udzielenie poręczenia.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (26)

EloizaEloiza

0 0

Ja zawsze byłam za tym, żeby jednak w pozyczki się nie pakować...lepiej korzystać ze środków które się posiada ale np są zamrożone...po co jeszcze bardziej się zadłużać 18:48, 05.10.2019

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

KarolKarol

0 0

co masz na myśli mówiąc o zamrożonych środkach? 21:44, 07.10.2019


LuLu

0 0

Czy masz może na myśli faktoring? 22:28, 10.10.2019


EloizaEloiza

0 0

Tak, mam na myśli faktoring. Zamrożone środki, to takie, które są nasze, ale jeszcze do nas nie dotarły przez opóźnienia kontrahentów...nie trzeba brać kredytów itp 10:33, 12.10.2019


LuLu

0 0

Kredytu wolałabym uniknąć.. korzystasz może z faktoringu? 22:15, 13.10.2019


EloizaEloiza

0 0

@Lu mój bliski przyjaciel korzysta 21:58, 14.10.2019

Odpowiedzi:8
Odpowiedz

LuLu

0 0

i u kogo? bo przyznam to jest mój główny dylemat.. 16:51, 15.10.2019


EloizaEloiza

0 0

Jego faktorem jest idea money. No i nie narzeka na ich obsługę, więc może przyjrzyj się ich ofercie jeśli się zastanawiasz nad tą usługą ;) 20:20, 15.10.2019


LuLu

0 0

zastanawiam się, ale szukam opinii..trochę też nie wiem z jakiego rodzaju skorzystać. Co wybrał? 21:33, 17.10.2019


MakssMakss

0 0

ja też chętnie dowiem się więcej na temat rodzaju tego faktoringu, bo nie wiem sam jak to wybrac 10:32, 18.10.2019


EloizaEloiza

0 0

Faktoring pełny, ale tutaj akurat zależy od potrzeb i możliwości firmy, więc ten temat warto przegadać już bezpośrednio z faktorem ;) 10:53, 20.10.2019


LuLu

0 0

Chyba tak będzie najlepiej, skontaktuję się z nimi, może doradzą odpowiednio :) 15:46, 20.10.2019


EloizaEloiza

0 0

To na pewno, powodzenia! :) 19:25, 20.10.2019


MaksMaks

0 0

myślicie że można polegać na tych przedstawicielach? zależy mi na indywidualnym podejściu bo jednak każda sprawa jest inna, a nie chcę się naciąć 17:01, 22.10.2019


LuLu

0 0

Dzięki bardzo! umówiłam się na spotkanie :) 16:36, 21.10.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

GrzegoGrzego

0 0

i jak? już po? jakie wrażenia? myślę o faktoringu więc każda opinia mile widziana 12:24, 24.10.2019


LuLu

0 0

Bardzo dobre wrażenia i tak po spotkaniu już :) 22:26, 25.10.2019

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

GrzegoGrzego

0 0

a masz już decyzję? wybrałaś coś? 15:10, 28.10.2019


LuLu

0 0

Skłaniam się ku faktoringu pełnym :) 22:39, 29.10.2019


GrzegoGrzego

0 0

ok daj znać jak poszło 11:34, 31.10.2019


LuLu

0 0

I pełny został ;) 16:19, 08.11.2019


makkkooomakkkooo

0 0

dzięki tym podpowiedziom ja też się przekonuję do faktoringu, wątpliwosci trochę się rozwiały 11:38, 06.11.2019

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

beksbeks

0 0

to bardzo dobrze, a ku jakiemu się skłaniasz? 18:56, 10.11.2019


makkkooomakkkooo

0 0

idea money na pewno, ale liczę że co do konkretnej oferty to już oni mi najlepiej podpowiedzą. Co sądzisz? 10:42, 11.11.2019


beksbeks

0 0

no jasne, w końcu po to są. Głowa do góry, a jak coś to pytaj, postaram się podpowiedzieć 17:35, 11.11.2019


makkkooomakkkooo

0 0

dzięki, jestem już po pierwszym spotkaniu i pewnie się zdecyduję 18:06, 13.11.2019


REKLAMA