Zamknij

Problemy naszego Regionu - rozmowa z Marzenną Drab

16:03, 05.10.2019 | J.R
Skomentuj
REKLAMA

Wywiad z Marzenną Drab przeprowadził Jakub Strzelka:

Przed nami wybory parlamentarne, w których startuje Pani Minister z  listy Prawa i Sprawiedliwości. Z jakimi oczekiwaniami?

Od trzech lat obóz zjednoczonej prawicy dokonuje w Polsce gruntownych zmian przebudowy gospodarki, ekonomii, prawa, ale nade wszystko świadomości społecznej, ponieważ mamy prawo i realną szansę do godnego życia. Kiedy byłam podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, widziałam jak wiele zależy od dobrze edukowanego społeczeństwa. Jestem przekonana, że jeśli
w nadchodzących wyborach parlamentarnych Polacy po raz kolejny obdarzą nas legitymacją do odpowiedzialności za dalsze losy naszej Ojczyzny, to udowodnimy, że nie ma Polski dwóch prędkości, że nasz kraj stać na zapewnienie wszystkim jego mieszkańcom zrównoważony rozwój. Wszystko jednak zaczyna się od świadomych wyborów. Reszta to tylko konsekwencja działania.

Czy z perspektywy Warszawy można w ogóle dostrzec problemy pojedynczych miast jak choćby naszego Grudziądza?

To jest bardzo ważne pytanie, bowiem pokazuje, że aby skutecznie rozwiązywać problemy lokalnych społeczności, trzeba najpierw zadbać o właściwą reprezentację w Sejmie. Jako Poseł, wicewojewoda, wiceminister nabyłam doświadczenie i merytoryczne przygotowanie, aby właściwie zadbać o rozwój naszego miasta. Jako mieszkanka Grudziądza znam jego problemy, znam realne oczekiwania jego mieszańców, ale przede wszystkim, tak jak to czyniłam do tej pory będę skutecznym ambasadorem miasta i jego spraw w Warszawie. Jeśli zostanę Posłem, to szczególnie w obszarze moich zainteresowań będzie leżał Grudziądz. To jest moje rodzinne miasto.

Z jakimi największymi problemami według Pani Minister borykają się nasze miasto i region?

Dziś Grudziądz jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce. Długi miasta  i prowadzonego przez miasto Szpitala Regionalnego sięgają 9 tysięcy złotych na głowę mieszkańca. To efekt 12-letnich rządów Platformy Obywatelskiej. Obecny Prezydent i jego zaplecze w Radzie Miejskiej to kontynuacja rządów Platformy rozszerzonej o SLD i PSL. Proces zadłużania miasta w parabankach jest kontynuowany. Szpital generuje stratę w wysokości kilkudziesięciu milionów rocznie. Programy naprawcze sprowadzają się jedynie do bezrefleksyjnej wyprzedaży elementów majątku szpitala. Przygotowany jest program sprzedaży najcenniejszych miejskich spółek (MWiO, OPEC) bez dokonywania jakiejkolwiek rynkowej wyceny wartości sprzedawanych spółek. Grudziądz jest dziś miastem o najniższej średniej płacy w Polsce wśród miast na prawach powiatu (3.743 brutto, czyli zaledwie 77% średniej krajowej). Większość zatrudnionych w Grudziądzu otrzymuje najniższą płacę.

Wiele dróg w naszym regionie potrzebuje remontu i modernizacji. Dobre, bezpieczne drogi to krwioobieg gospodarki. To podstawa rozwoju gospodarczego regionu.

Kilkakrotnie pada z ust Pani Minister deklaracja zajęcia się przede wszystkim sprawami naszych mieszkańców. Czy ma Pani gotowy sposób działania?

Priorytetową kwestią jest zabezpieczenie dla mieszkańców Grudziądza dostępu do ochrony zdrowia. Zadłużenie szpitala powoduje, że nie wykonuje on dzisiaj w pełni ustawowego zadania jakim jest szybkie i skuteczne, wysokospecjalistyczne leczenie. Jeśli zostanę Posłem, to podejmę działania na szczeblu ministerialnym i samorządowym umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie tej placówki. Drugą ważną sprawą jest rewitalizacja dworca PKP. Przyczyni się to w dużej mierze  do zwiększenia odwiedzających  nasze piękne miasto, a co za tym idzie przyczyni się to do rozwoju małego i średniego biznesu. Dzięki m.in. moim staraniom zapewnione są środki na ten cel. Kolejną kwestią jest zadbanie o ściąganie zewnętrznych, rządowych środków, dzięki którym można będzie stymulować rozwój przedsiębiorczości w mieście i regionie. Współpracuję z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia na rzecz powołania Wyższej Szkoły o kierunku – mechatronika. W przyszłości uczelnia będzie kształcić wysokospecjalistyczne kadry dla regionu.

Rzadko ze strony parlamentarzystów padają tak konkretne cele i plany. Zazwyczaj są to ogólniki. Czy Pani Minister jest bardziej politykiem czy może menadżerem?

W mojej ocenie dzisiaj Grudziądzowi brakuje menażera, który z wizją i skutecznością zadba o rozwój miasta. Jako doświadczony ekonomista, a zarazem strateg – polityk dołożę wszelkich starań, aby z perspektywy Warszawy nade wszystko być inicjatorem tak społecznie oczekiwanych zmian. I w tym kontekście bez wątpienia stanę się menadżerem wykorzystującym z jednej strony potencjał miasta chociażby walory architektoniczne, historyczne i jego geopołożenie. Z drugiej zaś strony  jako Poseł z Grudziądza, będę miała silny mandat pozyskiwania sojuszników do realizacji tak potrzebnych zmian.

Jakie według Pani Minister newralgiczne kwestie powinny być w obszarze zainteresowania Pani jako przyszłego Posła w kontekście rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego ?

Na pewno będę zabiegała o zrównoważony rozwój w całym województwie, aby nie było dysproporcji pomiędzy dużymi agromelacjami a powiatami i małymi miejscowościami. O ile duże miasta są w stanie samodzielnie o siebie zadbać, to miasteczka powiatowe i gminy bez wątpienia wymagają wsparcia rządu. Jest wiele ważnych spraw w zakresie podniesienia bezpieczeństwa życia mieszkańców naszego regionu. Można wymienić m.in. finansowanie budowy dróg, obwodnic, chociażby w Kowalewie Pomorskim czy Golubiu Dobrzyniu. Dobry stan dróg będzie likwidować wykluczenie komunikacyjne części społeczeństwa.W Rypinie problem, którym będę chciała się zająć, to pomoc w modernizacji oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego. Natomiast w Toruniu bez wątpienia jest potrzeba wsparcia budowy nowego mostu tzw. mostu zachodniego, zniesienia opłat „za przejazd mostem autostradowym” oraz wybudowanie wjazdu na autostradę Toruń – Czerniewice. Zadbam również o pozyskanie środków na modernizację infrastruktury drogowej. Ważną sprawą, którą będę chciała się zająć, to przywrócenie połączeńautobusowych oraz kolejowych. Obecny stan komunikacji publicznej wielu naszym mieszańcom uniemożliwia normalne funkcjonowanie w przemieszczaniu się do miejsc pracy, szkół, ale przede wszystkim placówek ochrony zdrowia. Poza tym jestem otwarta na wszelkie inne Państwa sugestie i oczekiwania.

Obietnice brzmią naprawdę imponująco. A co jeżeli nie uda się zrealizować wszystkiego? Co stanowi najwyższy priorytet?

Najważniejszy jest zawsze Człowiek ! To jest największy kapitał dla każdej społeczności. Zadbam przede wszystkim, tak jak już wspominałam, o dostęp do wysokospecjalistycznej służby zdrowia, zadbam o poprawę bytu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz postaram się, aby mieszkańcom żyło się po prostu lepiej. Będę nade wszystko blisko małych, a zarazem wielkich, ludzkich spraw.
W takim działaniu właśnie  upatruje moją misję jako Posła ! To jest moje zadanie, które jak zapewne Państwo pamiętają skutecznie wypełniałam na rzecz naszych mieszkańców w latach 2005 – 2007.

 


Marzenna Drab - Wojewoda, Poseł oraz Minister, konsekwentny i skuteczny menadżer polityczny, o niespożytych pokładach energii. Uważa, że w parlamencie potrzebni są też tacy, którzy zajmą się problemami mieszkańców swoich okręgów a nie tylko wielkimi sprawami. Chciałaby kontynuować swój program - "Małe Wielkie Sprawy". Uważa, że nie ma spraw nieważnych. Brak przedszkola jest tak samo istotny jak wzrost inflacji. Kandyduje do Sejmu RP z ostatniej - 26 pozycji na liście Prawa i Sprawiedliwości.

(J.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (3)

wwww

0 1

jak była posłem prosiłem o interwencję w pewnej sprawie i nie potraktowała tego poważnie 23:47, 06.10.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

WitoldWitold

0 0

Może w konkretnej sprawie by zareagowała, ale w pewnych spraw nie traktuje sie poważnie 07:21, 07.10.2019


KlaudiaKlaudia

0 0

A mi bardzo pomogła. Wtedy każdy lache kładł a ona opłacała prawnika który udzielał darmowych porad prawnych. Pani Marzeno wieczny props! 10:07, 07.10.2019