Zamknij
REKLAMA

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

12:31, 02.04.2020 | materiały partnera

Pracownik, który nie wykorzystał przysługującego mu urlopu w całości z powodu wygaśnięcia stosunku pracy albo rozwiązania umowy, powinien otrzymać ekwiwalent pieniężny. Do obliczenia przysługującej mu kwoty wykorzystuje się współczynnik urlopowy. Jak zatem można obliczyć taki współczynnik?

Jak obliczyć współczynnik urlopowy w 2020 roku?

Kodeks pracy gwarantuje każdemu pracownikowi prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop powinien zostać wykorzystany poprzez przerwę w pracy, jednak w przypadku gdy nie wykorzystano urlopu z powodu rozwiązania umowy albo jej wygaśnięcia, pracownik powinien otrzymać stosowny ekwiwalent pieniężny. Do obliczenia należnej kwoty niezbędny jest współczynnik urlopowy. Współczynnik ten ustala się poprzez odliczenie od liczby dni w danym roku sumę niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w całym roku. Wynik ten należy podzielić przez 12 miesięcy. W roku 2020 będzie 366 dni kalendarzowych, a w tym 52 wolne soboty, 52 wolne niedziele oraz 9 dni świąt wypadających w dni robocze.

366 – 113 (suma sobót, niedziel i dni wolnych od pracy) = 253

253 :12 ( liczba miesięcy w roku) = 21,08 ( współczynnik urlopowy w roku 2020).

Z tych obliczeń wynika, że współczynnik urlopowy dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin wynosi 21,08. Jeśli zaś chodzi o pracę w niepełnym wymiarze czasu, to współczynnik jest obniżony adekwatnie do wymiaru przepracowanych godzin.

Zgodnie z powyższym, wysokość współczynnika urlopowego w roku 2020 dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi:

Cały etat: 21.08

¾ etatu: 15,81

½ etatu 10,54

?etatu: 7,03

¼ etatu: 5,27

Co ważne, współczynnik urlopowy jest obliczany co roku, jednak ekwiwalent za niewykorzystany urlop odnosi się do roku, w którym pracownik otrzyma ekwiwalent, niezależnie od tego, z którego roku był to urlop. Informacje dotyczące wyliczenia należności za niewykorzystany urlop można uzyskać w Państwowej Inspekcji Pracy.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA