Zamknij
REKLAMA

Czy będzie nowy biegły w grudziądzkim szpitalu? Jak zagłosują radni?

08.25, 30.11.2022 . Aktualizacja: 11.09, 30.11.2022
Skomentuj
REKLAMA

Dzisiaj 30 listopada podczas LXIX sesji Rady Miejskiej Grudziądza radni będą głosować nad uchwałą w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu za lata 2022 i 2023. (projekt uchwały).

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że 31 października na Platformie zakupowej GPP Sp. z o.o. opublikowane zostało zapytanie ofertowe na „Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego szpitala. O udzielenie zamówienia ubiegają się dwie firmy, a najkorzystniejszą punktowo jest oferta złożona przez KPW Audytor Sp. z o.o..

Czy wybór nowej firmy audytorskiej do badania finansów szpitala nie jest przedwczesny? Co się stało z firmą, która badała sprawozdanie finansowe szpitala w bieżącym roku?

Okazuje się, że dwuletnia umowa z biegłym rewidentem została wypowiedziana przed terminem przez szpital. Jak wiadomo badanie sprawozdania finansowego szpitala w Grudziądzu było pozytywne, ale zawierało szereg zastrzeżeń

[ZT]81841[/ZT]

  1. Biegły zwraca uwagę, że prezes GIM – Joanna Elszkowska oraz dyrektor Szpitala – Maciej Hoppe, podpierając się aktami notarialnymi, wbrew prawu próbowali doprowadzić do objęcia udziałów w GIM, czyli spółce prawa handlowego przez Szpital, w zamian za odstąpienie od spłaty zobowiązań. Szpital nie może objąć takich udziałów z mocy ustawy i transakcja ta od samego początku była sprzeczna z prawem. Po jakimś czasie wycofano się z tej operacji, wydłużając jednak okres spłaty zobowiązania.
  2. Wydłużając okres rozliczenia długu między Szpitalem, a GIM dyrektor szpitala zrezygnował z należnych Szpitalowi pieniędzy, tym sam wyrządzając stratę Szpitalowi o wartości  8,4 mln zł. Biegły w swojej opinii jednoznacznie wskazuje, że można to rozpatrywać jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora szpitala Macieja Hoppe, a pozostało to bez reakcji Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego i Skarbnika Miasta Tomasza Szczechowskiego.
  3. Sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy zostało podpisane przez osobę nie posiadającą kwalifikacji wymaganych w zakresie wykształcenia przez art. 54 ust. 2 pkt 5 lit a) ustawy o finansach publicznych dla stanowiska Głównego Księgowego. Od lat Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski i Skarbnik Miasta Tomasz Szczechowski, pełniący bezpośredni nadzór nad Szpitalem, ignorują tę nieprawidłowość, którą biegły wyraźnie wskazał w opinii. Brak uprawnień Krzysztofa Bułkowskiego zarzuciła już wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa z Bydgoszczy, w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  30.04.2019 r. w następstwie czego Prokuratura wniosła akt oskarżenia przeciwko Panu Krzysztofowi Bułkowskiemu. Tak o zarzutach dla Krzysztofa Bułkowskiego pisała dla portalu Grudziadz365.pl prokuratura Rejonowa w Rypinie - pismo. Proces karny trwa, a kolejne posiedzenie Sądu Okręgowego we Włocławku odbędzie się pod koniec czerwca 2022r. 
  4. Dyrektor Szpitala Maciej Hoppe oświadczył, że osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego posiada odpowiednie kwalifikacje, co nie zostało potwierdzone przez Biegłego, w konsekwencji jest to poświadczanie nieprawdy przez dyrektora Szpitala – Macieja Hoppe.
  5. Sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy nie zostało sporządzone w ustawowym terminie do dnia 30.04.2022 roku. Pierwszym, kompletnym w rozumieniu ustawy o rachunkowości, sprawozdaniem finansowym przedstawionym do badania było sprawozdanie sporządzone w dniu 11.05.2022 (data poprawnie złożonego podpisu kwalifikowanego przez osobę odpowiedzialną za jego sporządzenie) i podpisane przez kierownika jednostki w dniu 27.05.2022 roku. We wprowadzeniu do tego sprawozdania nieprawidłowo podano datę jego sporządzenia jako 24.03.2022 r. Warto dodać, że dyrektor Maciej Hoppe na wczorajszym posiedzeniu rady społecznej szpitala okłamał członków rady, informując ich, ze sprawozdanie zostało złożone w terminie.

Dyrektor szpitala Maciej Hoppe odniósł się do tych zastrzeżeń zarzucając biegłemu nierzetelność oraz nienależyte zaangażowanie podczas badania sprawozdania. Efektem oburzenia dyrektora szpitala było wypowiedzenie umowy audytorowi.

Czy działanie dyrektora szpitala nie narusza prawa?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (Art.  66, pkt 7.): Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy.

Czy faktycznie były podstawy wypowiedzenia umowy?

Poprosiliśmy Ratusz o komentarz w tej sprawie. W odpowiedzi UM nie podaje podstaw wypowiedzenia umowy:

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im dr. Władysława Biegańskiego oświadczeniem z dnia 06.09.2022 r. rozwiązał umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawartą w dniu 4 listopada 2021 r. z Biurem Audytorskim PROWIZJA Sp. z o.o.

Podstawą prawną rozwiązania umowy był art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości ze względu na wystąpienie uzasadnionych podstaw, o których mowa w powołanym przepisie. W trakcie sesji Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 22.06.2022 r. Dyrektor Szpitala informował radnych o ważnych przyczynach uzasadniających rozwiązanie umowy, które Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o. umyślnie przemilcza starając się stworzyć pozory, jakoby umowa była wykonywana prawidłowo. Zdaniem jednak dyrekcji Szpitala w toku badania Audytor dopuścił się naruszeń ciążących na nim obowiązków, w tym m.in. nie przeprowadził badania w siedzibie Szpitala w ustalonym wymiarze godzin, nie było możliwości kontaktu Dyrekcji z Audytorem, itp. Powyższe wpłynęło na wadliwość badania i treść raportu.

W związku z tym nie nastąpiło naruszenie prawa przy rozwiązaniu umowy z Audytorem.

W związku z rozwiązaniem umowy Dyrektor Szpitala zwrócił się do Pana Prezydenta o dokonanie wyboru audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Szpitala za lata 2022 i 2023. Szpital jest zobowiązany poddać się takiemu badanie ze względu na spełnienie przesłanek wynikających z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Szpitala dokonuje Rada Miejska Grudziądza.

Żaden przepis prawa (a zwłaszcza Kodeks karny) nie penalizuje sytuacji, w której radni Rady Miejskiej dokonają wyboru audytora po rozwiązaniu umowy z poprzednim podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego.

Zdaniem Urzędu Miejskiego nie doszło do naruszenia prawa.

Podobne zdanie w sprawie zastrzeżeń biegłego do sprawozdania finansowego szpitala Ratusz miał podczas zatwierdzenia dokumentu na sesji Rady Miejskiej Grudziądza w czerwcu 2022r. Dzisiaj już wiemy, że niektóre z tych zastrzeżeń są przedmiotem śledztwa Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu, która nadzoruje wszczęte w dniu 21 października 2022 r. dochodzenie w sprawie poświadczenia nieprawdy w sprawozdaniu finansowym Szpitala za rok 2021r.

Kto poniesie odpowiedzialność karną jeśli okaże się, że wypowiedzenie było niezgodne z prawem? O odpowiedzialności takiej mówi ustawa o rachunkowości art.79 p. 8.

[ZT]74787[/ZT]

Czy dzisiaj podczas sesji Rady Miejskiej Grudziądza radni będą bardziej wnikliwi?

Przypominamy, że korespondencję z wyjaśnieniami biegłego rewidenta, który w obszernym dokumencie (74 strony) ukazał chaos i bałagan jaki towarzyszył przekazywaniu dokumentów do badania radni nie mieli czasu przeczytać. Pisaliśmy o tym we wrześniu tutaj.

(.)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%