Zamknij
REKLAMA

czwartek, 10.10, godz. 10:00 - 15:00

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziądz

Bilety: 10zł

Ekspozycja jest poświęcona najbardziej wartościowym i interesującym eksponatom, które w drodze darów, przekazów lub zakupów zostały włączone do inwentarzy muzealnych na przestrzeni ostatnich 15 lat. Wystawa ściśle łączy się z przypadającą w tym roku 135. rocznicą powstania Muzeum w Grudziądzu i zapoczątkowaniem kolekcji.

Lata 2004-2019 to okres, kiedy zbiory grudziądzkiej instytucji kultury wzbogaciły się o niezwykle cenne eksponaty, z których niektóre, wprost oceniane są jako najbardziej znaczące w całej historii Muzeum. Do takich można z pewnością zaliczyć podarowaną w 2013 roku kolekcję Aleksandra Wyrwińskiego, składającą się z kilkuset militariów, wzbogaconych powiązanymi tematycznie zabytkami falerystycznymi i malarstwem z XVII-XX w.

W latach 2017-2019 do grudziądzkiego Muzeum przekazano zbiory lokalnego kolekcjonera Zbigniewa Zawadzkiego. Znacząca większość z 4 288 pozycji inwentarzowych wzbogaciła zbiory Działu Historii. Wśród nich czołowe miejsce zajęło niespełna 3 tys. pocztówek z okresu pruskiego i międzywojnia, ukazujących dawny Grudziądz.

Dział Archeologii w minionym piętnastoleciu prowadził systematyczne badania wykopaliskowe i ratownicze na terenie Grudziądza i powiatu grudziądzkiego. Pozyskane w ich ramach obiekty stanowiły podstawowe źródło powiększania zbiorów; nieliczne artefakty pochodzą z przypadkowych odkryć. Zabytki te reprezentują wszystkie epoki i okresy, a także wiele kultur archeologicznych.

W ciągu ostatnich 15 lat znacząco poszerzyła się kolekcja Działu Sztuki. Do zbiorów włączono 856 pozycji inwentarzowych, a wśród nich największą część stanowią obiekty z zakresu malarstwa oraz grafiki. Najobszerniejsze zespoły to szkice i obrazy urodzonego w Grudziądzu artysty – Sigmunda Lipinsky’ego oraz dwa cykle akwarel Zbigniewa Szczepanka: Zamki Pomorza, Warmii i Mazur i zestaw przedstawiający ulice i zaułki Grudziądza. Systematycznie rozwijana jest Galeria Współczesnego Malarstwa Pomorskiego. Ciekawy zbiór stanowią pozyskane grudziądzana, w tym obrazy i akwarele Gustawa Breuninga czy Wilhelma Burzy.

W ostatnim okresie funkcjonowania Muzeum o nowe eksponaty wzbogaciły się zbioru Działu Etnografii. Są to m.in. grafiki dewocyjne wykonane w technice chromolitografii. Zabytki te znacznie poszerzają naszą wiedzę o religijności typu ludowego mieszkańców Ziemi Chełmińskiej. Jednymi z najbardziej unikatowych eksponatów w kolekcji etnograficznej pozyskanych niedawno przez grudziądzkie Muzeum są przedwojenne narzędzia służące do produkcji butów, pochodzące z jednego z miejskich zakładów szewskich.

Kolekcja Gabinetu Numizmatycznego została w latach 2004-2019 powiększona o ponad 2 tys. eksponatów. Do najcenniejszych zabytków w tej grupie należą polskie współczesne monety okolicznościowe różnych rodzajów, pochodzące z corocznych przekazów Narodowego Banku Polskiego. Dzięki liczącej blisko 400 eksponatów grupie historycznych banknotów wchodzących w skład spuścizny po Z. Zawadzkim, w minionym okresie niemal podwojono dotychczasowe zbiory pieniądza papierowego.

Charakteryzująca się interdyscyplinarnym charakterem wystawa „Tempus fugit... Perły ostatnich lat…” łączy najbardziej godne uwagi zabytki pochodzące ze wszystkich muzealnych działów merytorycznych, tj. Historii, Sztuki, Archeologii, Etnografii i Gabinetu Numizmatycznego, tworzących wspólnie jedną kolekcję grudziądzkiego Muzeum.


poniedziałek1 czerwca